ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران

sam_ghandchi
پیام دو روز پیش دونالد ترامپ در حمایت از این جنبش دلگرم کننده بود و امید است همه مردم و سیاستمداران صرفنظر از اختلافاتشان در مورد ایران، پشتیبانی جهانی در حمایت از این جنبش را شکل دهند.

در چهار روز گذشته خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی نود و شش در ایران از مشهد آغاز و به سرتاسر ایران ازجمله تهران گسترش پیدا کرد بدون هرگونه شعاری در حمایت از اصلاح طلبی اسلامی (1). صرفنظر از آنکه نتیجه این خیزش چه بشود، این حرکت نقطه عطفی برای ایران و بقیه خاورمیانه است. دیگر این روشنفکرانی نظیر این قلم نیستند که کمتر از سه سال پیش خواستار ابتکار گلوبال برای سکولاریسم شد (2)، امروز جنبش پرقدرتی خواستار پایان بخشیدن به اسلامگرایی و ساختن جمهوری سکولار و دموکراتیک (3) در ایران است و این خواست خود را با شعار دادن برای "جمهوری ایرانی" بیان می کند. تا کنون بیش از سه نفر توسط نیروهای رژیم کشته شده اند و همزمان مقامات جمهوری اسلامی سختگیری درباره مقررات حجاب را در تهران کاهش داده اند. پیام دو روز پیش دونالد ترامپ در حمایت از این جنبش دلگرم کننده بود و امید است همه مردم و سیاستمداران صرفنظر از اختلافاتشان در مورد ایران، پشتیبانی جهانی در حمایت از این جنبش را شکل دهند و به حرفهای اصلاح طلبان اسلامی در خارج کشور که ضد این حمایت توصیه می کنند توجه نکنند، و این حمایت از سوی همه آنهایی که جان خود را برای پیروزی سکولار دموکراسی در ایران و امید برای بقیه خاورمیانه به خطر انداخته اند، سپاسگزاری می شود. حزب سکولار دموکرات ایرانیان (4) این نقشه راه را چند سالی است که ترویج کرده و بطور فعال به این جنبش کمک رسانی می کند. با بهترین آرزوها برای سال نو جهانی دو هزار و هجده.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
یازدهم دی ماه 1396
January 1, 2018

پانویس:
1. خیزش ضد اسلامگرایی 1396 ایران
Iran's 1396 Anti-Islamist Uprising
https://goo.gl/5iyeDH
2. فرصت تشکیل ابتکار گلوبال برای سکولاریسم
http://isdmovement.com/2015/0215/022315/022315.Sam...
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiat...
Time for a Global Secular Initiative
http://www.ghandchi.com/871-global-secular-initiat...
3. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
4. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
About Iranian Secular Democratic Party
https://sites.google.com/site/futuristparty

منبع: 
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عزیز شعار های جنبش را به سمت مقالاتی که روزی روزگاری نوشته اید و ایدئولوژی خودتان پارو نزنید. هیچ حرفی از اسلام گرائی زده نشده. می شنوید؟ گفته اند اسلام را پله کردید عنی نباید پله می کردید. اما با داس و کلنگ "ضد" به میدان نیآئید. آرامش خود را حفظ کنید هنوز راه زیادی در پش است. در ضمن برنی سندرز و کلینتوم رقبای ترامپ هم پیام داده اند. پیامهائی بس مترقی تر و انسانی تر ار مال ترامپ. چرا باید روی ترامپ مورد احترام شما توقف کنیم؟ چرا؟