همنشین بهار: قیام نان و آزادی - تظاهرات اخیر و دو پرسش

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Tazahorate_...

 


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: