گفتگوی تلویزیون کلمه با اعضای شورای دمکراسی خواهان ایران

گفتگوی تلویزیون جهانی کلمه با خالد عزیزی ,عباس خرسندی و محمد زمانی در خصوص اعتراضات مردم ایران در سراسر کشور و همچنین مواضع شورای دمکراسی خواهان ایران و پیام حشمت طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران …..به امید ازادی مردم ایران
منبع: 
https://www.democratsofiran.com/archives/3500
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
برایتان آرزوی موفقیت ، تلاش کنید با جبهۀ ملی آذربایجان نیز تماس بگیرید ، برای تغییر دمکراتیک به نیروهای سالم آذربایجان نیاز هست .
موفق باشید
عدم انتشار شده: 
false