برنامه چشم انداز:دوشوکی: بافت اجتماعی، طبقاتی معترضین ایران

برنامه چشم انداز: نظرات دوشوکی در مورد بافت اجتماعی، جنسی، سیاسی و طبقاتی معترضین در ایران

برنامه چشم انداز روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ تلویزیون ایران اینترناشنال

بخش هایی از سخنان عبدالستار دوشوکی در برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال
اعتراضات گسترده مردمی در ایران و تجزیه و تحلیل بافت اجتماعی، جنسی، سیاسی و طبقاتی معترضین که ۷۰ درصد آنها جوانان "فرودست یا تهیدست" زیر ۲۵ سال هستند


برنامه چشم انداز: نظرات دوشوکی در مورد بافت اجتماعی، جنسی، سیاسی و طبقاتی معترضین در ایران
برنامه چشم انداز روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ تلویزیون ایران اینترناشنال
بخش هایی از سخنان عبدالستار دوشوکی در برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترناشنال
اعتراضات گسترده مردمی در ایران و تجزیه و تحلیل بافت اجتماعی، جنسی، سیاسی و طبقاتی معترضین که ۷۰ درصد آنها جوانان "فرودست یا تهیدست" زیر ۲۵ سال هستند
لینک به برنامه کامل یک ساعته و سخنان بقیه میهمانان محترم
https://www.youtube.com/watch?v=K1uieuV_N8E

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: