درگیری های جوانان بلوچ با مامورین انتظامی و سپاه در زاهدان

درگیری های جوانان بلوچ با مامورین انتظامی و سپاه در زاهدان

درگیری های جوانان بلوچ با مامورین انتظامی و سپاه در منطقه فقیر و فرودست زاهدان بنام شیرآباد ادامه دارد.

شیرآباد و دیگر مناطق آلونک نشین زاهدان با جمعیت عظیم چندصد هزار نفری یکی از بزرگترین و محرومترین حاشیه نشین های فقیر و محروم کشور است.


درگیری های جوانان بلوچ با مامورین انتظامی و سپاه در زاهدان
درگیری های جوانان بلوچ با مامورین انتظامی و سپاه در منطقه فقیر و فرودست زاهدان بنام شیرآباد ادامه دارد.
شیرآباد و دیگر مناطق آلونک نشین زاهدان با جمعیت عظیم چندصد هزار نفری یکی از بزرگترین و محرومترین حاشیه نشین های فقیر و محروم کشور است.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود بر جوانان بیدار بلوچ
عدم انتشار شده: 
false