گفتگو با محمد زمانی در خصوص اعتراضات سراسری در ایران

گفتگوی تلویزیون ارین با محمد زمانی در خصوص اعتراضات سراسری در ایران ...و همچنین گفتگو با فرد صابری
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: