تحریف جنبش نوین و ادعای نائب رییس مجلس که؛ "جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است"

از درون جنبش سبز 1388 که هدایت آن در دست باندهای حکومت اسلامی بود، شعاری ساختارشکن زاده شد. آن شعار توسط بخش سکولار دمکرات جنبش و در راستای شکستن ساختار حکومت دینی طرح شده بود و معطوف به برافراشتن پرچمی ملی بود تا طیف سکولار، دمکرات و سوسیال جامعه را در برابر قطب مدافعان حکومت اسلامی، بمیدان جنبش ساختارشکنانه جلب کند. بخشی از حاکمان برای سوار شدن بر موج و بانحراف کشاند اهداف این سیاست، گفتند ما هم مدافع جمهوری ایرانی هستیم و جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است. آنها خودشان را به خریت زده تا ...

 

از درون جنبش سبز 1388 که هدایت آن در دست باندهای حکومت اسلامی بود، شعاری ساختارشکن زاده شد. آن شعار توسط بخش سکولار دمکرات جنبش و در راستای شکستن ساختار حکومت دینی طرح شده بود و معطوف به برافراشتن پرچمی ملی بود تا طیف سکولار، دمکرات و سوسیال جامعه را در برابر قطب مدافعان حکومت اسلامی، بمیدان جنبش ساختارشکنانه جلب کند. بخشی از حاکمان برای سوار شدن بر موج و بانحراف کشاند اهداف این سیاست، گفتند ما هم مدافع جمهوری ایرانی هستیم و جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است. آنها خودشان را به خریت زده تا اهداف معترضین را لوث کنند و سیاستی را که مدافعان شعار جمهوری ایرانی در خیابان تهران و ... (1388) و اکنون در بسیاری از شهرها توسط مردم فریاد میشود را با اندیشه های مغز گنجشگی خود تبیین کنند. 8 سال پس از جنبش سبز، این شعار توسط مردم در ایران طنین انداخت و مردمی که این شعار را فریاد می زنند، براندازان (ساختارشکنانی) هستند که دل به آزادی، دمکراسی و دادگری بسته اند. اما گروهی برانند تا بر جهالت، نادانی، خرفتی سیاسی خود پافشاری کنند و از همینرو شعار ساختار شکنانه جنبش براندازی را، همان شعار حکومت اسلامی وانمود می کنند تا اهداف سکولار دمکراتیک و آزادیخواهانه ماباراء سیاسی در جنبش همگانی نیابند. کسی که باندازه یک دانش آموز دبیرستان شعور تاریخی و اجتماعی داشته باشد، می فهمد که در جامعه پلورالیستی نژادی، قومی و دینی ایران، جمهوریت و ایرانیت هیچگونه باز دینی و نژادی ندارند و هدف مردم از برافراشتن پرچم جمهوری ایرانی، همانا ایجاد یک قطب سکولار دمکرات در متن جامعه علیه حاکمان است!

دشمنان دانا و نادان جنبش ساختارشکن (براندازی) نوین بسیار هستند. دشمنان دانا اساسن در میان حکومتگران اند که آگاهانه با تحریف "جمهوری ایرانی"، بر سر ترجمان سیاسی- جنبشی سکولار دمکراسی سنگ اندازی می کنند. آنها می دانند که با شعار سکولاریسم یا لائیسیته مردم بخیابان نمی آیند و تا هنگامی این مقولات به زبان مردم (برنامه سیاسی) و شعار عمل (پرچم برافراشته در خیابان) ترجمه نشوند، بی بو و بی خاصیت اند. ترس آنها از ترجمه اندیشه سوسیال دمکراسی و لائیسیته به برنامه عمل و شعارهای جنبش خیابانی است. من بر این باور هستم که شعار "جمهوری ایرانی" ترجمه یک جمهوری دمکراتیک لائیک و سوسیال در ایران است. 

اکنون مردم این پرچم را در خیابانها برافراشته اند و بخشی از دشمنان این مطالبه زبان اعتراض، تحریف و توهین گشوده، و بخش ناپیگیری که مدتی این شعار را طرح می کردند، اکنون آنرا توگوشی پچ پچ می کنند یا کنار گذاشته، و چشم به رضا پهلوی و ائتلاف "نجاتبخش" عربستانی - امریکائی دوخته اند.

در مورد دشمنان نادان "جمهوری ایرانی" نیازی به سخن گفتن و نوشتن نیست.جامعه ایران با ضرب المثل «نرود میخ آهنین در سنگ» آشنا هستند. 

گروهی به ضرورت ترجمه و ارتقاء اندیشه های سیاسی به شعارهای ملموس توده ای و برنامه عمل سیاسی، بهای لازم را نمی دهند. کسانی که خود را در چارچوب کشوری بنام ایران تعریف می کنند و خواهان ساختن ایرانی سوسیال، سکولار و دمکراتیک هستند، ناچار هستند این مطاالبات را بزبان مردم ترجمه کنند تا بستر واقعی برای اجرائی شدن بیابند. آنها که ادعا می کنند "جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است"، می خواهند دلاورانی را که مرگ بر جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری ایرانی را در خیابانها سر می دهند، وابستگان حکومتی معرفی کنند. و این نقطه عطف بیشرمی است!

نظرات نائب رییس مجلس را بخوانید و به چرائی تحریف و ستیز از جبهه های گوناگون با شعار مردم در خیابانها (مرگ بر جمهوری اسلامی، استقلال آزادی جمهوری ایرانی) بیاندیشید. 

"علی مطهری نائب رییس مجلس در واکنش به برخی از شعارهایی که در تجمعات اخیر سرداده می‌‌شد، اعلام کرد که جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است. به گزارش ایلنا، متن یادداشت علی مطهری با عنوان «جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است» درباره شعارهایی که در تجمعات اخیر سرداده می‌شد، به این شرح است:‌یکی از شعارهای حرکت‌های اعتراضی اخیر «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» بود. باید از شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟ وقتی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان هستند طبعاً جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی خواهد بود. ایرانی بودن ما چیزی نیست که در مقابل اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد (ایلنا - امروز).

اتفاقن سال هاست که جامعه ما به دو قطب مدافعان "جمهوری ایرانی" و "جمهوری اسلامی" تبدیل شده و اسلام سیاسی در تضاد آشتی ناپذیر با جامعه ایرانی (که از نظر دینی، قومی و نژادی پلورالیستی است) قرار دارد! پیام جنبش نوین و هدف این قیام ملی واقعن موجود، نفی کامل حکومت اسلامی و برقراری جمهوری سوسیال و لائیک دمکراتیک (جمهوری ایرانی) است و قدرتی نمی تواند مردم بپا خاسته را از تحقق این هدف باز دارد.

 

منبع: 
ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.