ری استارت مبارزه یا خرابکاری انسان متوهم

متٲسفانه در ایران و در سطوح مختلف جامعه امروز ما، همیشه در بحث سیاست، اجتماع، اقتصاد و غیره... با دو دسته،گروه و طیف متفاوت و دو نوع اندیشه و تفکر متضاد روبه رو هستیم و مع الاسف در مقوله مبارزه نیز چنین واقعیتی دیده می شود. از یک سو انسانهای مبارز با تعریف منطقی از مبارزه و معتقد به قوانین و مقررات انسانی و بین المللی و در مقابل هم گروهی داریم که نقاب مبارزین بر چهره و در کنه ذات خود خرابکار و جز متوهمین این دوران بیش نیستند...
https://iranglobal.info/sites/default/files/syd_mhmd_hsyny.mp4

در هیچ یک از شیوه های مبارزه و لو مبارزات منفی علیه دشمنان داخلی و خارجی، حتی در نبردهای میان دو گروه متخاصم سرسخت و با پیشینه تاریخی، هرگز کشتن زنان و کودکان و سالخوردگان و اسیران روا نبوده و با هیچ یک از مبانی و اصول شناخته شده انواع مبارزه نیز سنخیتی ندارد.
در دنیای معاصر، در زمان جنگ اصول و قوانین خاص بشر دوستانه حتی در برابر خطرناکترین نوع دشمن نیز باید مراعات شود. این قوانین به صورت چهار کنوانسیون ژنو در تاریخ ۱۲ آگوست سال ۱۹٤۹ و پروتکلهای الحاقی آن در تاریخ هشتم ژوئن سال ۱۹۷۷ تنظیم شده است.
مطابق قوانینی که امروزه بعنوان شناخته شده ترین مبانی در اکثر کشورها هم وجود دارد، باید به حقوق افرادی که به طور مستقیم در درگیریها شرکت نکرده و نیز اشخاصی که به علت بیماری، مجروح شدن، اسارت و یا هر علت دیگری فاقد توان مبارزه هستند، احترام گذاشته شود و در مقابل اثرات جنگ و خطایای دیگران محافظت گردند.
بنابر پروتکل الحاقی ژنو، کلیه افراد جنگ زده، کودکان، زنان و غیره... بایستی تحت این چتر حمایت قرار گیرند. این پروتکلها همچنین تصریح می کنند که طرفهای درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامی حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده بشر دوستانه، هدایت و رهبری کنند.

متٲسفانه در ایران و در سطوح مختلف جامعه امروز ما، همیشه در بحث سیاست، اجتماع، اقتصاد و غیره... با دو دسته،گروه و طیف متفاوت و دو نوع اندیشه و تفکر متضاد روبه رو هستیم و مع الاسف در مقوله مبارزه نیز چنین واقعیتی دیده می شود. از یک سو انسانهای مبارز با تعریف منطقی از مبارزه و معتقد به قوانین و مقررات انسانی و بین المللی و در مقابل هم گروهی داریم که نقاب مبارزین بر چهره و در کنه ذات خود خرابکار و جز متوهمین این دوران بیش نیستند. می خواهم در این مطلب بصورت خلاصه، حقایقی تلخ ولی انکارناپذیر حاصل از فعالیت ناصواب و ناسنجیده ری استارتی ها را مورد بحث قرار دهم.
 در اکثر نقاط مختلف جهان، بی شک هنوز ملت های دربند، کشورهای فاقد دمکراسی با سیستم سیاسی دیکتاتوری و انسانهایی با عقاید متفاوت اما تحت بدترین شرایط ظالمانه وجود دارند و مبارزین آنها نیز بخاطر رهایی از چنین اوضاعی مشغول مبارزه هستند.  
اما قرار نیست در هیچ مبارزه ای، به اقسام توطئه ها، تهدیدها، تطمیع ها، ترور و خشونت مشروعیت بخشید. گروه " ری استارت" که مدعی نجات مردم ایران هستند، تعدادی ناآگاه یا فرصت طلب بوده که دقیقاً برخلاف اصول مبارزات مردمی اپوزسیون ایران، آب به آسیاب رژیم ولایت فقیه می ریزند.
(سید محمد حسینی) ـ مجری، شومن و بازیگر ایرانی، از ابتدای شروع به کار در شبکه تهران تا سال ۱۳۸۴ مجری این شبکه بود. آقای حسینی تا زمان فعالیتش در ایران در برنامه‌هایی نظیر مسابقه سیمرغ و مسابقه بزرگ در تلویزیون ایران فعالیت داشت.
اینک ایشان مدعی است که سرگروه و لیدر اپوزسیونی است که دارای ۳۰ میلیون نفر طرفدار در گوشه و کنار ایران است و تاکنون به دعوت او، افرادی به خسارت زدن به برخی از ساختمان های عمومی مانند بانک‌ها و همچنین مساجد و کنسولگریها اقدام نموده اند.
از جمله فعالیتها و مبارزات ری استارت به رهبری سید محمد حسینی، می توان به حمله به مسجد "جوادالائمه" در شرق تهران با مواد آتش‌زا، حمله به ساختمان باشگاه پرسپولیس در تهران و اقدام به شکستن شیشه‌های ۶ بانک و یک صرافی در محدوده شمال شهر تهران و نیز آتش زدن یک حسینیه در منطقه درکه تهران با حمله دو موتور سوار و نیز حمله به کنسولگری ها و کوبیدن در و دیوار سفارتهای رژیم ولایت فقیه با پتک و چکش اشاره نمود.
بدتر از همه، این روزها و بعد از خیرشهای مردمی در سراسر ایران، برخلاف فعالیت های اصولی جریانات سیاسی اپوزسیون و مبارزین راستین در ایران و خارج از کشور، آقای حسینی اعلام کردند که نیروهای سپاه و بسیج مطلع باشند که اگر بعد از ٤۸ فرصت اعلان شده، دست از اعمال خود نکشند، به زودی ۱۲۰ نفر از آنها را خواهند کشت و حتی همسر و خانواده هایشان را نیز آتش خواهند زد!
در پایان باید گفت، آقای حسینی با مشکل روحی بزرگی روبه رو شده و خواسته یا نخواسته نوعی از خشونت را در جامعه ترویج می کند که با تمام پرانسیپ های سایر اپوزسیون ایرانی در تضاد بوده و غیر از ضرر به اموال عمومی و بهانه دادن به رژیم ولایت فقیه نمی تواند هیچ سود دیگری داشته باشد.
کشتن زن و بچه سپاهی یا بسیجی، همان بهانه ای است که مُلایان در طلب آنند تا مبارزات برحق مردم ایران را متوجه کشورهای دیگر کرده و آنرا اغتشاشات عده ای اغتشاشگر معرفی کنند.!

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در نبود يك الترناتيو قوى و تاثير گذار از نيروهاى ازاديخواه و سرنگونى طلب، هر پرنده اى ادعاى سيمرغى و ققنوسى ميكند و گروهى را دور خودش جمع مينمايد.
مشكل از حسينى و امثال او نيست، مشكل از تمامى نيروها و سازمان هاى دموكراسى طلب و برابرى طلب است كه با خود زنى و دگر زنى راه را بر همگرايى و همصدايى بسته اند.
اين همان فضاى مسمومى است كه سم ان را جمهورى جهل و جنايت تهيه و توزيع كرده است و نيروهاى سياسى در ان تنفس ميكنند.
بايستى از كبر و غرور سازمانى و عقيدتى دست شست و منافع مردم را بر منافع خود مقدم شمرد.
اينان هراسشان ز يگانگى ماست