جنبش اجتماعی سیاسی ایران

۱۲ دی ۱۳۹۶
hoseyn ladjevardi
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی، نه تنها برای فقر و بیکاری و استیصال نیست که حکومت میخواهد جلوه دهد و بدنبال ارزان کردن " تخم مرغ " است، بلکه همانگونه که در شعارهای سراسری شما شنیده میشود، بدنبال سرنگونی تمامیت، کلیت و موجودیت این نظام است.

هموطنان عزیزم، امروز خواست ها و مطالبات واقعی و بحق شما در قالب یک جنبش اجتماعی – سیاسی به واقعیتی آشکار بدل شده است و حکومتیان و مردم سراسر جهان با چشمانی باز نظاره گر آن هستند.
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی، آغازگر سرنگونی چهار دهه سرکوب و خشونت و زندان و اعدام است.
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی، نه تنها برای فقر و بیکاری و استیصال نیست که حکومت میخواهد جلوه دهد و بدنبال ارزان کردن " تخم مرغ " است، بلکه همانگونه که در شعارهای سراسری شما شنیده میشود، بدنبال سرنگونی تمامیت، کلیت و موجودیت این نظام است.
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی، و این حرکت اعتراضی شما که هیچگونه وابستگی و همبستگی با اپوزیسیون خارج از کشور و دولت های خارجی ندارد، قادر خواهد بود پایه گذار ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک گردد.
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی قادر خواهد بود هویت ایرانی ما را از کارنامه ایدئولوژیک مذهبی این نظام بطور کامل جدا کند.
اطمینان دارم این جنبش اجتماعی – سیاسی، امروز به مردم ایران و تمامی جهانیان ثابت خواهد کرد که اصلاح طلب و اصول گرا و...، هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و مردم دیگر فریب آنان را نخواهند خورد.
پیروزی جنبش پیش روی ماست بشرط آنکه:
ما خشونت را آغاز نکنیم که بهانه سرکوب بیشتر است.
مردم بدانند که حکومت در گوشه ای قرار گرفته است و دیوار ترس شکسته شده است - اعتراض کنندگان دیگر از یک طبقه خاص اجتماعی نیستند، و مردم جهان نظاره گر آن هستند.
اگر این بار نیز حکومت با سرکوب و قتل و زندان صدای ما را خاموش کرد این سکوت موقتی است و بار دیگر با هم آهنگی و سازمان دهی جنبش سیاسی – اجتماعی مردم به پا خواهد خواست.
در نهایت به بدنه سپاه و بسیج یادآور می شوم که امنیت و آینده آنان فقط با در کنار مردم بودن تامین خواهد شد.
بدانیم و آگاه باشیم که مقاومت ما باعث پیروزی، پس گرفتن کشورمان و احراز هویت ماست.

حسین لاجوردی
12 دی ماه 1396

منبع: 
ایمیل
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.