هشدار به جنبش دی و نیروهای مترقی: پروژه منحرف کردن خیزش توسط اصلاح طلبان و حکومت

رهنود عبدالکریم سروش به اصلاح طلبان
عبدالکریم سروش: من اگر در ایران بودم در اعتراضات شرکت میکردم. اصلاح طلبان باید رهبری اعتراضات را بدست گیرند!

 

 

 

-عبدالکریم سروش در ویدئوی زیر میگوید : اصلاح طلبان باید رهبری اعتراضات را بدست گیرند!
( از 22 دقیقه توجه شود)

او ضمن نقد حکومت با اعتراضات همدلی میکند و چاره را رهبری اصلاح طلبان و حفظ حکومت اسلامی مورد نظر خود میداند.
پروژه ی تسخیر رهبری حرکات اعتراضی از طرف خود عوامل رژیم « با سر دادن افراطی ترین شعارها نیز تاکتیک شناخته شده »ایست.

عوامل رژیم در این تاکتیک می توانند از هر شعار ساختارشکن استفاده کنند. بازداشت بشوند و حتی مدتی نیز در زندان باشند.
آنها حتی میتوانند  از شعار « مرگ بر خامنه ای یا  از شعارهایی به نفع سلطنت  و یا به نفع زحمتکشان و غیره» استفاده کنند.
هدفشان تنها به دست گرفتن رهبری اعتراضات است و در نهایت به شکست کشاندن جنبش. و حفظ حکومت اسلامی.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سروش خان! شما شخصا یکی از عقب افتاده ترین فرد جامعه، و یکی بنیان گذاران و طرفداران عبا و قبا و عمامه و ریش و سبیل اجباری برای مردان، مقنعه، چادر و رو سری اجباری برای به زنجیر کشیدن آزادیهای فردی زنان و دخالت در امور شخصی آنان بودید. سخنرانیهای تسویه استادان دمکرات و مردمی از دانشگاهها که شما یکی از بانیان آن بودید در دست است. شما به بهانه انقلاب فرهنگی توسط چماق بدستان رژیم اسلامی، دانشگاهها را به روضه خانه بدل کردید. اساتید روشنفکر و دمکرات را از دانشگاهها اخراج، با تسویه های خونین به جای آنان مشتی بیسواد فاناتیک جایگزین کرده سطح علمی دانشگاه را به حد اقل رساندید! وقتی دیدید اوضاع خیط است بی سر و صدا جیم شدید. در همان کشورهائی که روزگاری علیه آزادی و دمکراسی آن سمپاشی میکردید، اکنون در آغوش همان کشور غربی، جا خوش کرده بر ریش مردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در یک جامعه باز افکار عمومی در مورد سرنوشت سیاسی افراد قضاوت میکند. کسانی که اعمالی همانند شکنجه و قتل و یا عملی بس شنیع تر مانند تسویه دانشگاهها از اساتید و دانشجویان دگر اندیش را مرتکب شده باشند حد اقلش این است که به مهره سوخته سیاسی تبدیل شده و برای اینکه همچون گاو پیشانی سفید مورد توجه سلبی مردم قرار نگیرند خود را در اعماق جامعه گم و پنهان مینمایند.
اظهار نظر سروش و رهنمودهایش مانند این است که پل پوت رهبر خمرهای سرخ بخواهد درس دمکراتیک به مردم کامبوج بدهد!!! اینکه سروش میخواهد اصلاح طلبانی که دستور سرکوب مردم را صادر کردند رهبری اعتراضات را بدست گیرند تنها هدفش به انحراف بردن خواست مردم برای عبور از جمهوری اسلامی نیست.
ایشان در مصاحبه ای که در دوران جنبش سبز با "روز آنلاین" با نوشابه امیری انجام داد پرده از تفکر و خواست قلبی خود برداشت. وی در مورد سکولارها و سکولاریزم چنین گفت:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عبدالکریم سروش ... جای شکر دارد که شما در ایران تشریف ندارید. بعد از اینکه دانشگاه های ایران را با ( گل , عطر و عنبر اسلامی ) به « افتضاح» کشاندید که بعد ها بوی تعفن را داد, فکر میکنم ملت ایران بعد از 40 سال ظلم و ستم که شما هم یکی از بنیانگذارشان بودید , بهتر از شما می دانند که در این حرکت مردمی چه میخواهند. همان بهتر در سرزمین (( شیطان بزرگ )) به آزادی های فردی و اجتماعیتان ادامه بدهید. کاش این آزادی های فرهنگی, اجتماعی , فضای باز سیاسی رایج در سرزمین های شیطان بزرگ, در بلاد اسلامی هم رایج بود. به امید هر جه زودتر آن روز....