فراخوان به پشتیبانی از مبارزات ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی - بوخوم، آلمان-

گروهی از ایرانیان نوردراین وستفالن(بوخوم، اسن، دورتموند .. )
ما گروهی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن آلمان (بوخوم، اسن، دورتموند، دوسلدورف .. ) در مرکز شهر بوخوم –جلو شهرداری-، همایش پشتیبانی از جنبش نوین ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دادگری، دمکراسی، سکولاریسم (لائیسیته) در ایران برگزار می کنیم.
ما انسان های شریف ایالت نوردراین وستفالن (آلمان) را به پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران جهت رهائی از زیر سلطه حکومت اسلامی، دعوت می کنیم.

فراخوان به پشتیبانی از مبارزات ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 

جنبش نوین ایرانیان، بیست و هشتم دسامبر 2017 با تظاهرات در مشهد، موجودیت رژیم جمهوری اسلامی را بچالش کشید، بسرعت سراسری شد و نشان داد که جامعه ایرانی خواستار برچیدن جمهوری اسلامی است.

جامعه ایرانی 39 سال تجربه سخت، خونبار و ویرانگرانه اسلام سیاسی را پشت سر گذاشت، تا اینکه در دیماه 1396، تغییر کیفی در روانشناسی مردم ظهور کرد و پیشتازان جنبش ازادی ایران و ایرانیان، با شعارهای ساختارشکنانه برای پایان دهی به ستم، بیداد، فقر، تبعیض، غارتگری، سوء استفاده از ایران و ایرانیان و تجاوزها و قتل عام های سیاسی، آئینی، فرهنگی، فیزیکی رژیم جمهوری اسلامی، گام در پیکاری سیاسی – تاریخی سرنوشت سازی گذاشتند.

جنبش نوینی که آغاز شد، نشان از بلوغ سکولار دمکراتیک جامعه و حامل تجارب تاریخی – سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک استبدادهای پسامشروطه در کشور است. جنبش واقعن موجود زیر پوست جامعه ایرانی، هنگامی پیروز میشود که چرخه سیاست بر مدار آزادی،حاکمیت دمکراتیک، لائیک (سکولار)، سوسیال (رفاه همگانی)، امنیت، آسایش، صلح، آزادی و ارجحیت زندگی و سرنوشت جامعه ایرانی و کشور ایران تنظیم گردد.

این جنبش در نخستین روزهای تولد، خود را از هرگونه توهم به جمهوری اسلامی و تفاله های پیرامونی آن زدوده و با شفاف ترین بیان ممکن، دست رد به سینه شیادانی زد که چند دهه خاک بچشم مردم پاشیدند تا عمر حکومت اسلامی را درازتر کنند. جنبش نوین ایرانیان مرزهای خود را با دشمنان آزادی، داد، دمکراسی، همبستگی جامعه ایرانی و احیاء گران "نظام سلطنت ساواک پرور" و اسلام سیاسی "فاشیست پرور" در ایران فریاد زدند:
اصول گرا، اصلاح گرا، ديگه تموم شد ماجرا
نه شاه می خواهیم،  نه رهبر                     نه بد می خواهیم،  نه بدتر

و شعار حکومت جایگزین جمهوری اسلامی که در بستر مبارزات مردم (سال 1388) زاده شد، دوباره در کشور طنین انداخت: استقلال ، ازادی ، جمهوری ايرانی.
ما گروهی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن آلمان (بوخوم، اسن، دورتموند، دوسلدورف .. ) در مرکز شهر بوخوم –جلو شهرداری-، همایش پشتیبانی از جنبش نوین ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دادگری، دمکراسی، سکولاریسم (لائیسیته) در ایران برگزار می کنیم.

ما همه انسان های شریف را به پشتیبانی از مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران از سلطه حکومت اسلامی دعوت می کنیم.

گروهی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن(بوخوم، اسن، دورتموند، دوسلدورف ..)

زنده باد همبستگی آزادی خواهانه، دادخواهانه و سکولار دمکراتیک ایرانیان

مکان گردهمائی: بوخوم مقابل شهرداری (رات هاوس)

Willy-Brandt-Platz 2-6     44787 Bochum

ساعت گردهمائی:

شنبه 13.01.2018      ساعت 15 تا 16:30

شنبه 20.01.2018       ساعت 16 تا 17.30

شنبه 27.01.2018        ساعت 15 تا 16:30

شنبه 03.02.2018        ساعت 15 تا 16.30

تلفن تماس: 015201883445

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: