آغاز فاز دوم خیزش سراسری در سوگ مقتولان بازداشتی

ویژه برنامه – آغاز فاز دوم خیزش سراسری در سوگ مقتولان بازداشتی از شبکه جهانی کلمه ..
مهمانان برنامه ..محمد زمانی ,هاشم خواستار,ازاد مستوفی و شعله پاکروان مادر ریحانه جباری ….
منبع: 
https://mohammadzamani.com/2018/01/15/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%da%af-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: