خیزش 96 بسوی رویارویی مسلحانه با رژیم می رود

شخصاً در چهار دهه گذشته همواره برای مبارزه بدون خشونت ترویج کرده ام و آنچه واقعیت پیش رو است، می تواند به حمام خون تبدیل شود

با نهایت تأسف باید گفت که به دلیل خشونت بی حد و حصر رژیم و بیدادگری در مقابله با خیزش 96 (1)، و همچنین به دلیل همکاری همه جناح های جمهوری اسلامی با حکومت (2)، خیزش 96 که در هفتم دی ماه در مشهد آغاز شد بسوی رویارویی مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی میرود. شخصاً در چهار دهه گذشته همواره برای مبارزه بدون خشونت ترویج کرده ام و آنچه واقعیت پیش رو است، می تواند به حمام خون تبدیل شود چرا که حرکت مسلحانه جمعی کوچک در برابر رژیمی است که تا به دندان مسلح است. درست است که در تاریخ نمونه هایی نظیر انقلاب کوبا در وضعیتی خاص اینگونه حرکت توانست پیروز شود، اما اساساً اینگونه حرکات مسلحانه از کمون پاریس تا امروز شکست خورده اند و آینده نگری حکم می کند که وارد چنین رویارویی نابرابر نشد (3)، که به احتمال زیاد ما شاهد حمام خون در خیابان های شهرهای کوچک و بزرگ ایران خواهیم بود. واقعاً دیگر این وضعیت از دست خارج شده و از یکسو با رژیمی روبرو هستیم که حاضر نیست به خواستهای معترضان گوش کند و کشتار در زندان ها که در دهه شصت حدود هفت سال طول کشید، این بار در عرض سه هفته رقم زده شده، و از سوی دیگر با اپوزیسیونی در خیابان روبرو هستیم که برعکس اپوزیسیون دهه شصت ابداً این رژیم را ضد امپریالیست نمی شناسد و خواستار واژگونی آن است و در نتیجه حاضر نیست کوتاه بیاید و جان برکف بسوی رویارویی مسلحانه پیش میرود. بعنوان ژورنالیستی هوادار مبارزه بدون خشونت خیلی سخت است که شاهد این واقعیت پیش رو هستم و نه امیدی به کوتاه آمدن رژیم دارم و نه کوتاه آمدن اپوزیسیون واقعی را در خیابانها در افق می بینم.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم دی ماه 1396
January 18, 2018
پانویس:
1. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i
2. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm
3. نگاهی آینده نگر به خیزش 96 و وضعیت ایران در منطقه
http://www.ghandchi.com/1878-khizeshe96-ayandehneg...
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: