علیرضا نوريزاده :حسيني چاقو كش ، روح الله زم خام و جوگیر

چه کسی پاسخگوی دروغهای شاخدار هست؟
توضیح کیانوش توکلی :موضوع تشویق به خشنونت و ارسال اخبار دروغ بار ها از سوی ما و دیگران طرح شد. برخی از دوستان به من خورده می گرفتند که آمد نیوز و ری استارت با رژیم مبارزه می کنند و بسیار هم موثر هستند ، بهتر است سکوت کنم در واقع هم یک تناقض و یا دو راهی در مقابل اپوزیسیون ریشه دار و یا سنتی ایجاد شده است، محکومیت" نو رسیده "ها ما را در خط جمهوری اسلامی قرار می دهد و سکوت ما یعنی تایید دروغ های شاخدار و ..چنین سنادیو هایی ،سر انجامی چون تکرار "هخا" نخواهد داشت. با این وجود سکوت نکردم ،

خوشبختانه علی رضا نوری زاده  هم در این باره دچار محافظه کاری نشد وشفاف سازی کرد.

 متاسفانه ،چندیست که 5 طیف شبکه ای، اخبار دروغینی مثل فوت علی خامنه ای ،فرار خانواده علی خامنه ای به ترکیه ، انفجار پایگاه موشکی کرمانشاه ، انفجار هسته ای موجب زلزله شده ، موشک موجب غرق شدن سانچی شدو.. منتشر شد که اصولا دروغ محض بود و آنان هرگز هیج توضیحی در این باره به مردم نداده اند، برعکس روح الله زم منتقدین را تهدید به شکایت کرده است .

این 5 طیف شبکه ای عبارت از 1-«ری استارت» توسط برنامه های2-«شبکه بیان» حمایت رسانه ای می شود. همچنین برنامه 3-صفحه آخر مهدی فلاحتی که مهم ترین میزبان روح الله زم 4-آمد نیوز و همچنین 5-علی جوانمردی . شواهدی وجود ندارد این 5 طیف، ارتباط هدفمند و سیستماتیکی با هم داشته باشند ولی مشخص است که موفق شده اند یک شبکه چند وجهی و قوی برای اطلاع رسانی را تشکیل دهند.و از طریق کانال تلگرام عملا خیزش دیماه را رهبری کنند.آنان با استراتژی دروغ بزرگ و حمایت مالی خارجی موفق شده اند خطر جدی برای ج. ا. ایجاد کنند و به احتمال زیاد در چند ماه آتی بازهم مردم را به خیابان خواهند کشید. خوب "ما"چکار خواهیم کرد

چهار ماه پیش هم اینجانب مطلبی در این خصوص انتشار داده بودم:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: