چرا باید اپوزیسیون حساب خود را از شاهزاده رضا پهلوی جدا کند

در سه هفته ای که از خیزش ۹۶ گذشته بسیاری در تشبیه دوران انقلاب ۵۷ می گویند که آیت الله سید علی خامنه ای که ۲۷ سال است پادشاه رژیم اسلامی است حتی مانند محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی نگفت که "من هم صدای انقلاب شما را شنیدم."

در سه هفته ای که از خیزش 96 گذشته بسیاری در تشبیه دوران انقلاب 57 می گویند که آیت الله سید علی خامنه ای که 27 سال است پادشاه رژیم اسلامی است حتی مانند محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی نگفت که "من هم صدای انقلاب شما را شنیدم." واقعیت این است که در 38 سال گذشته سنت بدی گذاشته شده که حتی در میان مدعیان اپوزیسیون، یعنی شاهزاده رضا پهلوی و سلطنت طلبان خود را موظف نمی بینند که برای جنایات ضد حقوق بشری 57 سال رژیم پهلوی و همچنین بخاطر نقض حقوق بشر در عرصه عمومی درخارج کشور در این 38 سال، پاسخگو باشند. یعنی اینها حتی وقتی 38 سال است در اپوزیسیون هستند هر پرسشی را با طلبکارتر شدن بی پاسخ می گذارند، حالا وقتی مدعیان رهبری اپوزیسیون رفتارشان اینگونه باشد، رژیم دیگر دلیلی برای پاسخگویی ندارد. در همین آمریکا سلطنت طلبان نسبت به این قلم در صدای آمریکا تبعیضاتی روا داشتند که در نتیجه آن بیمه درمانی نداشتم و همسرم دست راستش را از دست داد و هم اکنون علیل است و فرومایگانی که از عوامل شاهزاده رضا پهلوی بودند، پس از اینهمه سال حتی یکبار نیامدند که رسماً عذرخواهی کنند (1). هرروز که به دست علیل همسرم نگاه می کنم به یاد جنایت عوامل شاهزاده رضا پهلوی در حق خود در آن هشت سال کار در صدای آمریکا می افتم، حتی اسامی آنهایی که مسؤل بودند را ذکر کردم (2) و شاهزاده می تواند برود رسیدگی و جبران خسارت کند که آنها شحنه مست او بودند، اما کجاست پاسخگویی و شاهزاده همین چند کیلومتری این قلم زندگی می کند ولی احساس مسؤلیت نمی کند و پاسخگو نیست. حالا بگویید آن مورد درباره رفتار شاهزاده و عواملش در عرصه عمومی با اینجانب بوده، اما موردی دیگر و عمومی تر از پاسخگو نبودن شاهزاده، همین 10 ماه پیش در مورد خدعه رضا پهلوی در مصاحبه با جان گمبرل خبرنگار آسوشیتدپرس در دوبی، سؤال شد (3)، و نه تنها هنوز شاهزاده رضا پهلوی پاسخگو نبوده، مأمورانش تا توانستند به این قلم حمله ور شدند و لابد اگر می توانستند این قلم را نظیر روزنامه نگاری دیگر که یقه شان را در دوران ملی شدن نفت می گرفت، یعنی نظیر کریم پور شیرازی در آتش زنده زنده می سوزاندند. و مهمتر آنکه نتیجه کار شاهزاده رضا پهلوی شکستی بود که کمپین تحریم 10 ماه پیش متحمل شد (4)، چرا که بسیاری بخاطر حرف زدنهای اینطرف و آنطرف شاهزاده رضا پهلوی تصور کردند که تحریم در جهت طرح احیاء سلطنت است و از کمپین کنار کشیدند. همان زمان از شاهزاده رضا پهلوی خواسته شد تکلیف خود را معین کند که یا آنگونه که به جان گمبرل گفته در پی احیا سلطنت است و آنرا روشن اعلام کند یا بگوید که شهروند عادی است و برای آنچه به جان گمبرل گفته و با مردم ایران خدعه کرده، پوزش خواهی کند. اما ایشان طبق معمول حتی در پاسخ به آن بحث دوستانه (5) هم پاسخگو نبود، یعنی پاسخگویی در مرام شاهزاده رضا پهلوی نیست آنهم بعد از 38 سال که نتوانسته به قدرت برسد، حالا قرار است این شاهزاده بعد از رسیدن به قدرت پاسخگو به مردم شود! زهی خیال باطل و مردم این را می فهمند و وقتی ایشان 10 ماه پیش ادعای رهبری کمپین تحریم انتخابات ریاست جمهوری را کرد، شمار هواداران کمپین مثل برگ خزان فرو ریخت. این بار نیز در سه هفته اخیر با آغاز خیزش 96 (6)، شاهزاده رضا پهلوی تا توانست اینطرف و آنطرف به کنگره آمریکا و جاهای دیگر رفت و مدعی نمایندگی این جنبش شد، و هرچه هم از ایشان پرسیده شد که بر چه اساسی بعنوان نماینده این خیزش حرف می زنند (7)، دوباره از پاسخگویی خبری نبود. اگر واقعاً ایشان نقشی در رهبری هر حرکتی دارد چرا حتی یکروز قبل از آغاز هیچیک از این موارد ذکر شده، نمی تواند حرفی بزند و همیشه بعد از وقوع حادثه مدعی رهبری است. واقعاً که بازی های کودکانه شاهزاده رضا پهلوی برای جنبش مردم ایران در 38 سال گذشته خیلی هزینه در بر داشته است. آیا ایشان نسبت به جانباختگان خیزش 96 خود را پاسخگو می داند یا فکر می کند که فقط ادعای رهبری کردن و بعد از فروکش جنبش دنبال زندگی خود رفتن قابل قبول است؟ ایشان حتی به این قلم که در واشنگتن زندگی می کنم و بارها درباره اجحافات عواملشان نسبت به خود در صدای آمریکا نوشته ام احساس مسؤلیت نکرده که سؤال کند و ببیند چگونه می تواند علیل شدن همسرم را که به دلیل اقدامات عوامل شاهزاده رضا پهلوی بوده، جبران کند (8). خیر شاهزاده رضا پهلوی پاسخگو نیست و اپوزیسیون ایران باید برای همیشه ایشان را کنار بگذارد چرا که تا وقتی رهبران هر بخش اپوزیسیون خودشان را موظف به پاسخگویی برای اقداماتی که در عرصه عموی انجام می دهند نبینند، نمی توان یقه مقامات رژیم را بخاطر عدم پاسخگویی گرفت. تا وقتی که شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران احیا سلطنت در ایران پس از 38 سال هنور نسبت به جنایات ساواک پاسخگو نیستند و مقامات پیشین ساواک در آمریکا راست راست راه میروند و در استخدام صدای آمریکا هستند و طلبکار هم از اپوزیسیون هستند، نمی شود یقه مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را برای شکنجه و قتل مخالفان گرفت. اپوزیسیون باید تکلیفش را با خود روشن کند، اگر شاهزاده رضا پهلوی و بقایای رژیم پهلوی می خواهند در اپوزیسیون باشند اول از همه باید در عرصه عمومی پاسخگو باشند وگرنه بهتر است خودشان پیش از هرکس اعلام کنند که بخشی از اپوزیسیون ایران نیستند و همان ادامه رژیم پیشین هستند هرچند با رژیم جمهوری اسلامی اختلاف دارند.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
سی ام دی ماه 1396
January 20, 2018
پانویس:
1. فرومایگانی در صدای آمریکا که باعث شدند همسرم یک دستش را از دست داد
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble.htm
The Ignoble at VOA Who Caused my Wife to Lose a Hand
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble-english.htm
2. آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1835-reza-pahlavi.htm
هشت سال کار در صدای آمريکا
http://www.newsecularism.com/2012/12/17.Monday/121...
http://www.ghandchi.com/734-voa.htm
Eight Years of Working at VOA+
http://www.ghandchi.com/734-voa-eng.htm
3. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm
4. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam...
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm
5. بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1417-discussion-reza-pahla...
6. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i
7. آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش 96 حرف می زنید
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi.htm
Mr. Reza Pahlavi, Who are you to Speak on Behalf of Iran's 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi-english.htm
8. درد از نفس افتادن
http://www.ghandchi.com/1846-az-nafas-oftaadan.htm
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: