سکولاریسم امروز در ایران یعنی انحلالِ اصلاح طلبی

در مورد ایران گفته شده "که سکولاریسمی شکل گرفته از پایین تازه در ۲۵ سال اخیر است که بوجود آمده و پیش از آن، متأسفانه، نه در اصلاحات اجتماعی نظیر کوشش های امیرکبیر و نه در انقلاب های اجتماعی نظیر مشروطیت، سکولاریسم در مرکز توجه رهبران فکری ایرانیان نبوده است"

سکولاریسم (1) و لاییسیته (2) حرف تازه ای نیستند و سالها پیش از انقلاب مشروطه توسط روشنفکران ایران، به تفصیل توضیح داده شده اند. سه سال پیش بحثی مطرح شد تحت عنوان "سکولاریسم امروز در ایران" که دکتر اسماعیل نوری علا نه تنها مورد توجه قرار دادند بلکه با ویرایشی تازه در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، منتشر کردند. در جمع بندی نوشتار مورد اشاره، در مورد ایران گفته شده "که سکولاریسمی شکل گرفته از پایین تازه در 25 سال اخیر است که بوجود آمده و پیش از آن، متأسفانه، نه در اصلاحات اجتماعی نظیر کوشش های امیرکبیر و نه در انقلاب های اجتماعی نظیر مشروطیت، سکولاریسم در مرکز توجه رهبران فکری ایرانیان نبوده است" (3). خوشبختانه در سه هفته ای که از خیزش 96 (4) می گذرد، سکولاریسم امروز در ایران، نه تنها خود را آشکارا نشان داده بلکه معادل شده است با انحلالِ اصلاح طلبی (5). در اینجا اصطلاح "انحلال" نه به معنی رایج در ادبیات سیاسی چپ بلکه به معنایی که دکتر اسماعیل نوری علا سالها پیش در سایت "سکولاریسم نو" (6) و آقای منوچهر یزدیان شش ماه پیش در نوشتاری تحت عنوان "جبهه متحد اپوزیسیون انحلال طلب؛ توهم، آرزو یا امری شدنی" در شماره سوم گیتی مداری نشریه تئوریک حزب سکولار دموکرات ایرانیان (7) به کار برده اند، منظور کلام است.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
اول بهمن ماه 1396
January 21, 2018
پانویس:
1. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
2. لاییسیته
https://goo.gl/yshZ4p
3. چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam...
http://www.ghandchi.com/1094-enghelaabe57-va-secul...
4. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i
5. اصلاح طلبی
https://goo.gl/4d4YmZ
6. سایت سکولاریسم نو
http://www.newsecularism.com
7. حزب سکولار دموکرات ایرانیان: فصلنامه گیتی مداری شماره سوم
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N...
http://fa.isdparty.org/index.php/25-2017-06-25-18-...
http://fa.isdparty.org/index.php/2017-05-16-08-05-29
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: