زن جسور خیابان انقلاب اسیر است

ما به دستگاه فاسد قضا و سران رژیم آخوندی هشدار می دهیم که باید بداند و هرگز فراموش نکند که این زن و خواسته اش معطوف باوی تنها نیست؛ بل در پهنه و ژرفای آرزوی زنان ایران دیریست نهفته و در بزنگاه فردا سربرخواهدآورد. این زن جسور باید آزادشود.

بنا به گفته نسرین ستوده وکیل دادگستری در فیسبوک اش:
زن پرچمدار " 7 دی " که در خیابان انقلاب "چارقدش" را از سر درآورده و از آن درفش ستم ستیزی علیه رژیم ساخت، آن زن همانروز دستگیر شده؛ و تاکنون هیچ خبری از نام و نشان اش در دست نیست. زنی شجاعی که با جسارت بی مانند، و با باور به حق آزادی پوشش، و در اولین فرصت خیزش 7 دی، جسورانه توانست گام نخستین دادخواهی زنان را برابر واپسگرایان، آدمخواران استبداد ولائی و زن ستیز بردارد. او با پرچم روسری خویش و برای آزادی پوشش و با دستان خالی و بتنهائی، بر بالای سکوئی در خیابان انقلاب مغرورانه ایستاد و دیگر زنان و مردان را به همبستگی،همنوائی و همراهی با خویش دعوت و تشویق کرد.
این زن بزرگوار همینک در بازداشت است و هیچ خبری روشنی از چگونگی حال و روز این زن آگاه در دست نیست. از شنیده های پیرامون او چنین برمی آید که این زن گرانقدر ۳۱ ساله و مادر یک کودک ۱۹ ماهه است. تاکنون نامی از این زن جوان در رسانه ها نیامده و موجود نیست. بهمین خاطر بی پناه و تنهای تنهاست! بیایید تا دیرنشده با همه توان و امکان رسانه ای خویش و بیرون از مرزهای سست سازمانی ـ حزبی، و یا تکیه بر مصلحت سنجی های پوچ و بی ارزش و یا دور از وابستگی و دلبستگی های نظری ـ سیاسی با هم و در کنارهم و مشترک بداد بی دادی او برسیم و در گستره ی جلب پشتیبانی از او و همه ی زندانیان سیاسی در پهنه ی ایران و جهان یکصدا فریاد دادخواهی این زن مبارز و دیگر زنان و مردان پیشگام و رزمنده و اسیرمان باشیم.
همه می دانیم که جلادان رژیم و میرغضب های دستگاه قضای بی آبرو و تبهکار، که دست گرسنه را با ساطور قطع کرده اند؛ چه ها که اگر بتواند بر سر این زن بیدار و خردمند نخواهندآورد. پس برای رهائی و یاری به او و همه ی اسرا بپاخیزیم. ما به دستگاه فاسد قضا و سران رژیم آخوندی هشدار می دهیم که باید بداند و هرگز فراموش نکند که این زن و خواسته اش معطوف باوی تنها نیست؛ بل در پهنه و ژرفای آرزوی زنان ایران دیریست نهفته و در بزنگاه فردا سربرخواهدآورد. این زن جسور باید آزادشود.
بهنام چنگائی دوم بهمن 1396

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: