آزاد کن مادر خیابان انقلاب را-!بوراخ "انقلاب" آناسینی، بوراخ!

خدای ات را پس دادیم، و امام ات را-
12 امام داده بودی-
13 امام برایت تحویل دادیم!
دیگر چه دادی که نمی توانی پس بگیری؟


کلمه عمامه قویوب سان
دییرسن به هله کلله ن وار؟
گده کلم نن ده آداما کلله اولار؟
 
منبرین باشییان دیمه میش
تختین تابوتون اولمامیش
باشین لحد داشینا دیمه میش
 
یئن گئت آقا! یئن گئت!
اؤزویون سریمی سن
خالقی دا سریمه!
 
سندن مملکتدار چیخمایب چیخماز!
نه اصول چون خالقا بیر ایش گؤردو
نه ده اصلاح چین 
سیزدن مملکتدار چیخمایب چیخماز!
 
قوی گئت آغا! قوی گئت!
اؤزویون سریمی سن
خالقی دا سریمه!
 
میدان لاردا آدام  آسماق ایله
گیوتین قوروب قول-قیچ کسمک ایله
اوشاغی -بؤیوگو دوستاغا باسماق ایله
مین-مین محبوسون قانین توکمک ایله
مملکت دارلیق اولماز!
 
قوی گئت آغا! قوی گئت!
اؤزویون سریمی سن
خالقی دا سریمه!
 
ایشچی یه شالاق وورماق ایله
آجین قول-گئچین کسمک ایله
بیر لئچک آچماق اوچون 
سود امه ر اوشاغین آناسینی 
دوستاغا باس ماق ایله
مملکت دارلیق اولماز!
 
قوی گئت آغا! قوی گئت!
اؤزویون سریمی سن
خالقی دا سریمه!
 
دوغرودان 
هئچ اوتانیب خجالت چکمیرسن؟
نییه زوغالین بیزدن چکمیرسن؟
 
عبان کفنین اولمامیش
عمامه ن بوینویان دولاشمامیش
تختین تابوتون اولمامیش
باشین لحد داشینا دیمه میش
گده بوراخ!
بوراخ "انقلاب"  آناسینی، بوراخ!
سود امه ر اوشاغین آناسینی بوراخ!
اوتان خجالت چک، اوتان!
خالقا قان اودوران!
 
الله ین دا سنه وردیک،امامی یندا
12 امام ورمیشدین، 13-اون تحویل وردیک!
داها نه وریب سن ، آلا بیلمیرسن؟
نییه بیزدن ال چکمیرسن؟
 
گده ال چک!
گده بوراخ!
بوراخ "انقلاب"  آناسینی، بوراخ!
سود امه ر اوشاغین آناسینی بوراخ!
بوراخ سیاسی محبوس لاری، بوراخ!
 
اوتان خجالت چک، اوتان!
خالقا قان اودوران!
ظلم ایله کلک قوران
داشی داش اوستونده دورمویان
اوی... یالانچی پهلوان!
 
سندن مملکتدار، چیخمایب چیخماز!
نه اصول چون خالقا بیر ایش گؤردو
نه ده اصلاح چین 
سیزدن مملکتدار، چیخمایب چیخماز!
 
قوی گئت آغا! قوی گئت!
اؤزویون سریمی سن
خالقی دا سریمه!
----

بر سر کلم، عمامه گذاشتی
خیال میکنی کلّه داری؟
مردک، از کلم هم،  کلّه درمیاد؟
 
تا منبرت برسرت خراب نشده
تا تخت ات تابوت ات نشده
تا سرت برسنگ لحد نخورده
بیا پایین آقا!
بیا پایین، برو دیگر!
خودت را دست انداختی
مردم را هم  دست نیانداز!
 
از تو کشور دار درنیامده ، در هم نمیاد
نه اصول گرا برای مردم کاری کرد
و نه اصلاح طلب
از شما کشوردار، درنیامده، در هم نمیاد
 
آقا رها کن برو! برو دیگر!
خودت را دست انداختی
مردم را هم دست نیانداز!
 
با دار زدن آدمها در میادین
با 
گیوتین و قطع دست و پا 
با چپاندن کودک و بزرگ به زندان
با کشتار هزاران زندانی
کشورداری نمیتوان کرد.
 
با شلاق زدن کارگر
با بریدن دست و پای گرسنه
به خاطر باز کردن روسری 
چپاندن مادر یک کودک شیرخواره به زندان 
کشورداری نمی توان کرد.

رها کن آقا برو! برو دیگر!
خودت را دست انداختی
مردم را هم  دست نیانداز!
 
راستی
هیچ شرم نمی کنی؟
چرا دست از سرما برنمی داری؟
تا عبایت کفن ات نشده
تا عمامه ات برگردنت نپیچیده
تا تخت ات تابوتت نشده
تاسرت به سنگ لحد نخورده
مردک رهاکن!
رهاکن مادر خیابان انقلاب را 
رهاکن! مادر بچه ی شیرخواره را!
شرم کن! خجالت بکش!
ای خون دل خوراننده برخلق!
 
خدای ات  را پس دادیم، و امام ات  را
12 امام داده بودی
13 امام تحویل ات دادیم!
دیگر چه دادی که نمی توانی پس بگیری؟
چرا دست از سرما برنمی داری؟ ولمان کن، مردک!
 
آزاد کن مردک!
آزاد کن، مادر خیابان انقلاب را!
آزادکن، مادر کودک شیرخواره را!
آزاد کن زندانیان سیاسی را!
 
شرم کن! خجالت بکش!
ای خون دل خوراننده برخلق!
ای که با ستم کومه سنگ میسازی
ای که سنگ ات روی سنگ بند نمیشود
اوهوی... قهرمان دروغ!
 
از تو کشور دار درنیامده ، در هم نمیاد
نه اصول گرا برای مردم کاری کرد
و نه اصلاح طلب
از شما کشوردار درنیامده، در هم نمیاد
 
رها کن آقا برو! برو دیگر!
خودت را دست انداختی
مردم را هم دست نیانداز!
 

 A.Elyar

 

Burax "Inqilab" anasını, burax!

 

Kəlmə əmmamə qoyubsan

Deyirsən bə hələ kəllən var?

Gədə kələm nən də adama kəllə olar?

 

Minbərin başıyan dəyməmiş

Taxtın tabutun olmamış

Başın ləhəd daşına dəyməmiş.

 

Yen get ağa! Yen get!

Özüyün sərimisən

Xalqı da sərimə!

 

Səndən məmləkətdar çıxmayıb çıxmaz!

Nə üsulçun xalqa bir iş gördü

Nə də islahçın

Sizdən məmləkətdar çıxmayıb çıxmaz!

 

Qoy get ağa! Qoy get!

Özüyün sərimisən

Xalqı da sərimə!

 

Meydanlarda adam  asmaq ilə

Giyotin qurub qol-qıç kəsmək ilə

Uşağı -böyügü dustağa basmaq ilə

Min-min məhbusun qanın tökmək ilə

Məmləkətdarlıq olmaz!

 

Qoy get ağa! Qoy get!

Özüyün sərimisən

Xalqı da sərimə!

 

İşçıyə şallaq vurmaq ilə

Acın qol-qıçın kəsmək ilə

Bir leçək açmaq üçün

Süd əmər uşağın anasını

Dustağa bas maq ilə

Məmləkətdarlıq olmaz!

 

Qoy get ağa! Qoy get!

Özüyün sərimisən

Xalqı da sərimə!

 

Doğrudan

Heç utanıb xəcalət çəkmirsən?

Niyə zoğalın bizdən çəkmirsən?

 

Əban kəfənin olmamış

Əmmamən boynuyan dolaşmamış

Taxtın tabutun olmamış

Başın ləhəd daşına dəyməmiş

Gədə burax!

Burax "Inqilab"  anasını, burax!

Südəmər uşağın anasını burax!

Utan xəcalət çək, utan!

Xalqa qan udduran!

 

Allahıyın da sənə verdik, İmamıyın da

12 İmam vermişdin, 13-un təhvil verdik!

Daha nə veribsən , ala bilmirsən?

Niyə bizdən əl çəkmirsən?

 

Gədə əl çək!

Gədə burax!

Burax "İnqilab"  anasını, burax!

Südəmər uşağın anasını burax!

Burax siyasi məhbusları, burax!

 

Utan xəcalət çək, utan!

Xalqa qan udduran!

Zülm ilə kələk quran

Daşı daş üstündə durmuyan

Oy... yalançı pəhləvan!

 

Səndən məmləkətdar çıxmayıb çıxmaz!

Nə üsulçun xalqa bir iş gördü

Nə də islahçın

Sizdən məmləkətdar çıxmayıb çıxmaz!

 

Qoy get ağa! Qoy get!

Özüyün sərimisən

Xalqı da sərimə!

 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح چند واژه:
gədə, gedə : مرد،مردک،پسر،پسره،یارو، نوکر، خدمتکار مرد
بستگی به آن دارد که مخاطب کی باشد. هم معنی مثبت دارد و هم منفی. بین دوستان و غیر دوستان استعمال میشود.
kələk : یعنیqalaq پشته، کومه
, لهجه ای :kələyh , مثال : daş kələyi, daş kələki
تلفظ آن با kələk به معنی حیله یکی ست.