داستان تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی از کجا شروع شد

شاهزاده نه در مورد خدعه در مصاحبه با جان گمبرل، عذرخواهی کردند و نه در مورد نقش دوگانه پاسخگو بودند و جای تعجب دارد که برخی روزنامه نگارانی که مدعی بیطرفی هستند در همین مدت با شاهزاده مصاحبه های مفصل تلویزیونی داشتند و درباره موضوع جان گمبرل که اظهر من الشمس است، از ایشان پاسخی نخواستند

در چند روز اخیر پس از انتشار تهدیدهای مرگ که برخی از سلطنت طلبان به خانم فرشته قاضی فرستاده بودند (1)، تجربه های خود را با اینگونه هواداران شاهزاده رضا پهلوی منتشر کردم و بعضی دوستان تصور کردند که اختلافم با شاهزاده رضا پهلوی، شخصی است، اما اگر نامه سرگشاده ام را به شهبانو فرح پهلوی، مطالعه کنند (2)، روشن است که ابداً اختلافم با شاهزاده رضا پهلوی و کلاً سلطنت پهلوی هیچگاه موضوع شخصی نبوده و نیست و اصل مسأله به داستانی بنام نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی برمی گردد. هفت ماه پیش یعنی یک ماه پس از ماجرای خدعه شاهزاده رضا پهلوی (3) در مورد مصاحبه ایشان با جان گمبرل در دوبی، مقاله ای از این قلم منتشر شد تحت عنوان "بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی" (4) که دقیقاً به همین موضوع نقش دوگانه شاهزاده پرداخته شده بود. اما شاهزاده نه در مورد خدعه در مصاحبه با جان گمبرل، عذرخواهی کردند و نه در مورد نقش دوگانه پاسخگو بودند و جای تعجب دارد که برخی روزنامه نگارانی که مدعی بیطرفی هستند در همین مدت با شاهزاده مصاحبه های مفصل تلویزیونی داشتند و درباره موضوع جان گمبرل که اظهر من الشمس است (5)، از ایشان پاسخی نخواستند. مگر وظیفه خبرنگار از مصاحبه با شخصیت های سیاسی تبلیغ برای آنهاست. ببخشید دوباره توضیح دهم که این حرفم را نیز فردا اسمش را برخورد شخصی نگذارند، آن دو خبرنگاری که دوست دارند همیشه با اپوزیسیون حرف بزنند از نظر حرفه ای مصاحبه هایشان حرفه ای نیست چون موضوع خدعه با جان گمبرل بسیار مهم بود و در شکست کمپین تحریم انتخابات در اردیبهشت ماه 1396 یعنی 8 ماه پیش نقش مهمی داشت (6) و جا داشت که سؤال می کردند. اما همه این بحثها در پایان به موضوع نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی بر می گردد. سه روز پیش آقای ف. م. سخن در سایت گویا نیز همین موضوع نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی را در نوشتاری تحت عنوان "سخنی صریح با رضا پهلوی" (7)، مورد پرسش قرار داد. روز گذشته پس از دو روز در نوشتار تازه ای تحت عنوان "رضا پهلوی و موضوع مبارزه برای دمکراسی و دمکراسی در اثنای مبارزه،" آقای ف.م.سخن اطلاع داد که شخصی ظاهراً به نمایندگی از شاهزاده رضا پهلوی بدون داشتن چنین عنوانی، به نوشتار ف.م.سخن جواب داده و لینک آن پاسخ را نیز آقای ف.م. سخن در مقاله خود درج کرده است. پرسش دو روز پیش ف.م. سخن از شاهزاده رضا پهلوی نظیر عنوان مقاله آقای سخن، بسیار صریح و شفاف بود اما دو مطلب تازه را که یکی نوشته نماینده رضا پهلوی بدون عنوان نمایندگی، و دومی از خود ف.م.سخن است، امروز خواندم و آخرش نفهمیدم که بالاخره این نوشته ها چه ربطی به پرسش نخستین آقای ف.م. سخن در مورد تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی دارد؟ به خوانندگان توصیه می کنم این پرسش و پاسخ ها را در سایت خبرنامه گویا بخوانند و خود قضاوت کنند (8).
اما همه این داستانهای نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی به سالها پیش بر می گردد. حدود شانزده سال پیش که در منطقه شمال کالیفرنیا زندگی می کردم، مقاله ای به زبان انگلیسی منتشر کرده بودم در حمایت از تلاشهای حقوق بشری شاهزاده رضا پهلوی. همان زمان یکی از کسانیکه از هواداران پادشاهی پهلوی در اروپا بود سفری داشت به سانفرانسیسکو و با این قلم تماس گرفت و خواست با هم ملاقات کنیم. در گذشته نه تنها با آثار آن دوست خوب، بویژه در زمینه اقتصاد آشنا بودم بلکه از فعالیت های سیاسی او در عرصه دموکراسی خواهی پیش از انقلاب نیز مطلع بودم و برای او احترام زیادی قائل بوده و هستم. او نیز سالها بود نوشتارهایم را در زمینه های فلسفی و اقتصادی خوانده بود و در عرصه بسیاری از مباحث تئوریک به هم خیلی نزدیک بودیم. به هر حال ملاقاتی با یکدیگر در سانفرانسیسکو داشتیم. او به من گفت که در گذشته پیش از انقلاب با محمد رضا شاه چند بار ملاقات شخصی داشته و از بحثهایش با محمد رضا شاه در زمان انقلاب گفت و اظهار کرد که به تازگی با شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک کار می کند و گفت که تئوری نقش دوگانه شهروند عادی و پادشاه را مطرح کرده است که مورد قبول شاهزاده قرار گرفته و اینکه مردم در آخر با انتخاب خود، نقش شاهزاده را تعیین خواهند کرد. او تصور می کرد که این قلم از این طرح استقبال خواهم کرد. در پاسخ به او با صراحت گفتم که این کار غلطی است و شاهزاده رضا پهلوی اگر می خواهد پادشاه شود باید به مردم حقیقت را بگوید و اگر هم می خواهد با جمهوریخواهان کار کند باید از مقام سلطنت استعفا دهد. بعد ها نیز یکی دو بار این دوست عزیز را دیدم اما در مورد تئوری نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی و نقش خود آن دوست در ساختن این طرح، نخواست حتی بگوید نظر او بوده، و این قلم هم دیگر در این مورد حرفی نزدم و در اینجا نیز نمی خواهم از او نام ببرم چرا که واقعاً در مورد جزئیات نقش او در این طرح تاکتیک نقش دوگانه برای شاهزاده رضا پهلوی، نمی توانم با اطمینان بگویم. با اینحال شخصا در همان سالها به روشنی در مقاله ای تحت عنوان "تاکتیک دوگانه رضا پهلوی" (9)، به روشنی توضیح دادم چرا با این تاکتیک شاهزاده رضا پهلوی مخالفم، و در همان مقاله که 13 سال پیش نوشته شده متذکر شدم تا آنجا که به سلطنت پهلوی در ایران مربوط است آنقدر مشکلی نیست چون مردم ایران سالهاست از شاه و سلطنت عبور کرده اند و مسأله ای برای جمهوریخواهان سکولار نیست، اما مشکل این است که اگر گروهی از هیئت حاکمه کشوری خارجی مثلاً آمریکا بخواهد گزینه سلطنت پهلوی را با چنین خدعه تاکتیکی نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی، به ایرانیان تحمیل کند، در آنصورت در مقابل این طرح خواهیم ایستاد همانطور که خدعه مصاحبه با جان گمبرل در 10 ماه پیش چنین بود. به هر حال از زمان طرح تاکتیک دوگانه شاهزاده تا به امروز این مسأله نقطه کشمکشی نه تنها برای این قلم بلکه برای شماری دیگر در اپوزیسیون، در برابر هواداران شاهزاده رضا پهلوی شده است. شخصاً نمی توانم با اطمینان بگویم آن دوست گرامی که هیچگاه خودش نیز به روشنی نمی گوید سلطنت طلب است یا جمهوریخواه اما در تشکیلاتی مشروطه خواه فعال است و سالهاست او را ندیده ام و ارتباط ما قطع شده، واقعاً مخترع این طرح بوده یا نه. ولیکن این تاکتیک نقش دوگانه شاهزاده رضا پهلوی در دو دهه اخیر خیلی به همکاری جمهوریخواهان و سلطنت طلبان ضرر زده است و بحث ابداً شخصی نیست و موضوعی سیاسی است که در همکاری جمهوریخواهان و سلطنت طلبان ایران تأثیری بسیار منفی دارد. به قول سعدی "من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال." بازهم تکرار می کنم اینها دعوای شخصی نیست و معضلی مقابل اپوزیسیون ایران است و توصیه می کنم دوستان توضیحات مفصلی را که در مورد صدمات ناشی از این طرح در نوشتار "بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی" به تفصیل بیان شده، مطالعه کنند و خود قضاوت کنند (10).
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
چهارم بهمن ماه 1396
January 24, 2018
پانویس:
1. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار: در توییتر من و خانواده‌ام را تهدید به مرگ کردند
https://journalismisnotacrime.com/fa/features/2174
2. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm
3. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm
4. بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1417-discussion-reza-pahla...
5. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm
6. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://isdmovement.com/2017/0517/052217/052217.Sam...
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm
7. ف.م.سخن: سخنی صریح با رضا پهلوی
http://news.gooya.com/2018/01/post-11254.php
8. پاسخی به مطلب ف.‌ م. سخن با نام "سخنی صریح با رضا پهلوی"، فرزام کرباسی
http://news.gooya.com/2018/01/post-11335.php
9. تاکتیک دوگانه رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/384-RPTwoProng.htm
Reza Pahlavi 's Two-Prong Tactic
http://www.ghandchi.com/384-RPTwoProngEng.htm
10. بحثی دوستانه با شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1417-discussion-reza-pahla...
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: