پاسخ خانم ويكتوريا آزاد به رضا حسين بر در خصوص سياست گذاري تلويزيون كلمه و حجاب اجباری

در اعتراض به تحجرگرايي اين رسانه در حق زنان ايران نه من و نه شاهزاده در اين رسانه جهت مصاحبه شركت نكرديم.

درود
تلويزيون كلمه از اينجانب و از طريق من جهت مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوي دعوت بعمل آوردند. حضور من در اين رسانه مشروط شد به داشتن پوشش اسلامي و اين بدينجهت بود كه طبق توضيح آقاي احراري و هاشمي آنان كه بودجه اين تلويزيون را تامين ميكنند اين شرط را در سياست گزاري رسانه اي خود قائل شده اند. دو مصاحبه اي كه با دو خانم بي حجاب در چند سال گذشته شده است در زماني صورت گرفته كه بودجه اين تلويزيون از طريق كشور ديگري تامين ميشده است. يادداشت رييس رسانه كلمه آقاي هاشمي به بنده را در واتس آپ كه بقرار زيربه بنده نگارش شده است را ملاحظه بفرماييد؛
آقاي هاشمي سه شنبه ٢ ژانويه
خانم ويكتوريا
با سلام
اگر اجازه مي دهيد بنده فردا شب در ويژه برنامه شبكه كلمه پاسخ شاهزاده در مورد اينكه چون شبكه كلمه در موسسه خود تصميم گرفته بانوان با پوشش اسلامي ظاهر شود حاضر به گفتگو نمي شود زيرا اهل سنت تصور مي كند شاهزاده در مورد حجاب گرايش آزاد و دموكراسي دارد اما اين موضع ايشان نشان مي دهد شاهزاده برنامه كشف حجاب خواهد داشت.
با تشكر
هاشمي
در اعتراض به تحجرگرايي اين رسانه در حق زنان ايران نه من و نه شاهزاده در اين رسانه جهت مصاحبه شركت نكرديم.
با احترام
ويكتوريا آزاد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: