ریشه ها وعلل توهین و تحقیر ملل در ایران (۱) در گوناز تی وی

میزگردی با شرکت یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر هوشنگ امیراحمدی، ناصر کرمی و دکتر ماشاءالله رزمی

         

 

نظردهی با فیسبوک: