اهداف شاخه ى زيتون، چهارگانه ى اردوغان، و ترسيم انسان


دارد يك آهنگ جديد براى انسان شكل مى گيرد.

 

 

اين خوب است كه پنتاگون اعلام مى كند حامى تروريست ها نيست. اتفاقاً آمريكا كه موافق با مخالفان سورى بشار اسد است بيشتر بايد با تركيه همگام باشد. شرق و غرب دارند بر حقانيت مواضع تركيه در خصوص دفاع از حقوق آواره هاى سورى و برچيدن تروريسم احترام مى گذارند.

اهداف شاخه ى زيتون مشخص است:

١- احقاق حقوق ميليونها آواره ى سوريه اى و برگرداندن آنها به آغوش وطن. ( در اين خصوص بعضى از طرفداران تروريسم به هنگام قلم پردازى لال مى شوند و اين ميليونها آواره ى سوريه اى را آدم حساب نمى كنند. براى آنها كلت و كلاشينكف تروريست ها مهمتر از زندگى اين مظلومان است. )

٢- ديكته ى فرامين تركيه ى جديد با تكيه بر چهارگانه ى اردوغان ( ملت واحد، پرچم واحد، دولت واحد، وطن واحد ).

٣- نشانه گذارى با شاخه ى زيتون براى آينده و براى جهان در خصوص چگونگى رفتار با خواسته ها و خطوط قرمز تركيه ى جديد.

٤- تدريس انساندوستى و فلسفه ى ديگرى دوستى بر جهان و منطقه.

كسانى كه سنگ تروريست ها را بر سينه مى زنند و به آه و داد و فغان برخاسته اند كه چه نشسته ايد تركيه دارد زن و بچه ها ى بيگناه را مى كشد بايد بدانند شيوه هاى ننه من غريبم آنها جواب نخواهد داد، چون تا به حال هيچ خونى از دماغ مردم عادى جارى نشده و اتفاقن يكى از دلايل كُندى شاخه ى زيتون رعايت حال مردم عادى و ايجاد امنيت براى آنهاست.

موضوع ديگر، يكپارچگى حركت ملى در حمايت از شاخه ى زيتون و مبانى توركچولوك و آزربايجانچيليق بود. اين يكپارچگى به دشمنان نشان داد كه مسير آزربايجان مسيرى متفاوت و منحصر به فرد، و آزاد از انحراف ها و ستيزه جويى هاى آنهاست. آزربايجان در حمايت از شاخه ى زيتون همان مسيرى را مى پيمايد كه چندى قبل با سكوت خويش در قبال وقايع داخل، آن مسير را پيمود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: