همنشین بهار: Sect - فرقه‌ها زیست تک منبعی دارند
04.02.2018 - 15:23

https://www.youtube.com/watch?v=BMNMHpWlBO8

این بحث اشاراتی کوتاه و کلی است به آنچه فرقه و سکت Sect گفته می‌شود و توضیح این گزاره که فرقه‌ها زیست تک منبعی دارند و ازهمین‌رو، همه چیز و همه کس را با نگاه بسته، و با باید و نبایدهای خودشان، بررسی می‌کنند، یا بهتر بگویم برچسب می‌زنند. فرقه‌ها درواقع خودشان را بازتاب می‌دهند. امکان ندارد کسی درونش کدر باشد و دیگران را صاف و شفاف ببیند. باید بیرون خویش را تیره و تار ببیند. چرا؟ چون میله‌ها در درون خود اوست.

مر رسن را نیست جُرمی ای عنود - چون ترا سودای سربالا نبود

چهار صد سال است که جهان، تئوری نقد آزاد و عمل آزادانه نقد را می‌‌آزماید، ولی در فرقه‌ها، دشنه را به مصاف دلیل می‌فرستند. نقد critique اساس معرفت و عامل پویایی است و با پیشداوری و عیب‌جویی censure یکی نیست. در نقد چیزی وجود دارد که مرتبط با فضیلت است اما فرقه‌ها آن را به بازی گرفته، پلیذی در داوری و سقوط گفتار خود را با آن توجیه می‌کنند.

...

رقه‌ها همیشه حق به جانب، و طلبکارند. یکی از مُغالطه‌هایی که به آن دخیل بسته و صداهای بسیاری را خاموش کرده‌اند، گزارهِ «ماهیت و نمود»، یا بهتر بگویم «بود و نمود» است. این را نگو...آن را ننویس...چرا؟ چون به سود حکومت تمام می‌شود و در کیسهِ دشمن می‌ریزد. در سیستم‌های فرقه‌ای افراد بتدریج مسخ و استحاله شده، به سقوط گفتار و قضاوت‌های ظالمانه و به امتناع انصاف و واقع‌بینی خو می‌گیرند. تکبر و نخوت‌، آنها را به خُلقیات دشمن خویش نزدیک می‌کند و این نزدیکی درحالیست که شب و روز علیه همان دشمن شعار می‌دهند.

فایل صوتی

http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Sect_Ferghe.mp3

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php 

...

همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

همنشین بهار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما