سرگشاده با دکتر ابوالحسن بنی صدر

لطفا بگویید دلیل انتشار مکرر یادداشتهای جناب محمود دلخواسته و محمد جعفری در آن سایت چیست؟
نسبت قاسم درانی مدیر سلفی-اخوانی آن شبه رسانه و سردبیر آشکارا سلطنت طلب آن که دوز بالای سلطنت طلبی اش در سالهای گذشته موجب شد حتی از صدای امریکا نیز اخراج شود ؛ با محمد جعفری و دفترتان چیست؟
آیا شما درباره منابع مالی این شبه رسانه تحقیق کرده اید؟
آیا فایل صوتی "جاسوس چندجانبه" با افسر موساد را شنیده اید که در آن صراحتا و آشکارا بیان و مدیرمسئول و سردبیرش را متعلق به خود معرفی میکند و درخواست کمک

جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر با سلام و احترام
پیرو یادداشت جناب مازیار شکوری در نشریه "انقلاب اسلامی در هجرت" پیرامون تکذیب ارتباط آمدنیوز ، ری استارت و بیان با حضرتعالی و مجموعه سیاسی منتسب به شما ، بیان صریح و صمیمانه چند نکته با جنابعالی را ضروری یافتم.
1- سالهاست شما و مجموعه منتسب تان پرچم گفتمانی در سپهر سیاسی ایران را برافراشته اید که نام "استقلال و آزادی" بدان داده ؛ آن را اصیل ترین خوانش از میراث سیاسی دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت میدانید.
با همین گفتمان "استقلال-آزادی خواهی" نیز سالهاست لبه تیز نقد خود را متوجه شادروان دکتر شاپور بختیار کرده اید و او را متهم به نقض مولفه "استقلال" و وابستگی به دولت های بیگانه نموده اید.
حتی در جبهه ملی داخل کشور نیز در این اواخر چند تن به تاسی از شما ذره بین دست گرفته بودند و دنبال "شاپوریست" می گشتند و اتفاقا هر که را که وزارت اطلاعات به دلیل عدم فرمانبرداری و گردنکشی در برابر حکومت می نواخت آنان نیز به نام شاپوریست بر سرش می ریختند تا بدانجا که در چشم بر هم زدنی از کورش زعیم تا دکتر داود باوند همگی شاپوریست قلمداد شده مورد هجمه تمام وقت آن "بنی صدری ها" قرار گرفتند.
بهر روی با چنان سابقه ذهنی از شما بنده تصور میکردم بنی صدر آن کعبه استقلال خواهی است که چه با او موافق باشی و چه مخالف ؛ دستکم بر استقلال خواهی او تردیدی وارد نیست و به همین دلیل نیز بود که پس از خروجم از ایران در سه سال پیش نخستین فعالیت رسانه ای ام را اخذ مصاحبه با شما رقم زد.
2- حدود یکسال و نیم پیش در تابستان 1395 طی تماس با جناب مهران مصطفوی به ایشان اعلام کردم که حلقه ای از عوامل وابسته به سرویس اطلاعاتی ترکیه ( تا آن زمان وابستگی شان به ترکیه برای من محرز شده بود) شکل گرفته و حسب اطلاع قصد نفوذ در دفتر جنابعالی و کسب مشروعیت از شما را دارند.
متاسفانه علیرغم تحقیقات مفصل جناب مصطفوی که خبر آن به من نیز رسید اقدامی از سوی شما ملاحظه نشد تا چند ماه بعد که همین تیم در دسامبر 2016 به دستور سرویس اطلاعاتی ترکیه نشستی را در استانبول برگزار کرد.
در آن نشست نیز متاسفانه شخصی با سابقه و شناسنامه سیاسی به شدت مخدوش که پیشتر کارش تهیه و فروش توصیه نامه های جنابعالی درباره پناهجویان ترکیه بوده ؛ با انتساب خود به شما در جایگاه سخنران ظاهر شده و با عنوان "نماینده ابوالحسن بنی صدر" به سخنرانی پرداخت.
در پی آن نشست و نگارش یادداشت "پناهندگان ایرانی در چمبره میت ترکیه" توسط اینجانب ، نیروهای امنیتی رژیم اسلامگرای اردوغان مرا به اتهام توهین به رئیس جمهور ترکیه بازداشت و پس از 12 روز علیرغم صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس ، به لبنان دیپورت کردند. در صحبت تلفنی که در لبنان با شما داشتم صراحتا فرمودید که نشست استانبول از نظرتان "مشکوک و مورد دار" بوده و به همین جهت علیرغم دعوت در آن شرکت نکرده اید.
درباره شخص "خود منتسب" ی نیز که در نشست استانبول به عنوان نماینده شما سخنرانی کرده بود صراحتا گفتید " بی جا کرده و او هیچ ربطی به ما ندارد" و حتی گفتید که تکلیف او مشخص است!
3- متاسفانه در این یک سالی که از آن تماس تلفنی میگذرد شما نه تنها تکلیف آن "خودمنتسب" که تنها نگاهی به صفحه فیسبوکش کافی است تا عدم نسبت فکری او با هرگونه جریان مصدقی روشن شود ؛ را مشخص نکردید بلکه در سکوت تان روز بروز بر تعداد خودمنتسبین نیز افزوده شد تا جاییکه یک شبکه به ظاهر شبه رسانه ای و در واقع استخباراتی متشکل از بیان ، آمدنیوز و ری استارت موفق شدند با انتساب خود به شما برای خویش کسب مشروعیت نموده و سپس با مشخص شدن نسبت واقعی شان با سرویس های اطلاعاتی بیگانه به شما و اعتبار سیاسی تان لطمه وارد سازند.
جناب بنی صدر ؛
گرچه آنان مایل به انتساب خویش به شما بودند اما شما نیز متاسفانه با عملکردتان بهانه لازم برای چنین انتسابی را فراهم آوردید.
شما در مهرماه گذشته با تماس با جاسوس چند جانبه ای که کانال آمدنیوز را میچرخاند و اعلام این خبر که تیمی همراه با علی مطهری در پوشش هیئت پارلمانی به فرانسه سفر کرده تا او را ترور کند(!) ماده خام لازم برای این انتساب را به او دادید.
خبری که به گفته جناب دلخواسته منبع اصلی آن نیز تنها یک "منبع رسانه ای" بوده و اساسا به احتمال زیاد در خوشبینانه ترین تفسیر آن را میتوان یک بازی دیگر از سوی همان جاسوس چند جانبه تلقی اش کرد!
جناب دلخواسته میگوید خبر اینگونه که منتشر شده صحت ندارد و به این شکل به آن "جاسوس چندجانبه" گفته نشده بوده و او خود بر آن افزوده و آنچنان که تمایل داشته منتشر کرده است.
حال پرسش این است که اگر چنین بوده دلیل سکوت شخص شما و دفترتان در قبال این رفتار غیراخلاقی در طول 5،6 ماهی که از این قضیه میگذرد چیست؟
آیا تریبون برای تکذیب چنین دروغگویی را در اختیار نداشتید یا آنکه عزم رنجاندن کسی که بالاخره ظواهر امر نشان میدهد شبه رسانه ای پرمخاطب در اختیار دارد را نداشته اید؟
در همین مدت همان "توصیه نامه فروش سابق" نیز کم و بیش از هیچ اقدامی برای دلبری از آن جواسیس با لجن پراکنی و ایراد دروغ و افترا به فعال شناخته شده و شناسنامه دار ملی-مصدقی چون من فرونگذار نبوده و حتی در این راستا از پرداخت مبالغ به برخی رسانه های سلطنت طلب در ازای استفاده از تریبون شان بر علیه بنده نیز ابایی نداشته است.
او حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته ضمن تماس با برخی اعضای جبهه ملی ایران در اروپا ضمن معرفی خود به عنوان نماینده شما به دنبال آدرس محل سکونت من و همسرم گشته است!
از شما سوال میکنم جمع آوری اطلاعات محل سکونت یک پناهنده سیاسی که مغضوب دو دولت اقتدارگرای خاورمیانه و نهادهای امنیتی شان است ؛ چه معنایی میتواند داشته باشد جز خدمت به همان نهادهای اطلاعاتی؟!
و باز چه انگیزه ای میتواند داشته باشد جز وارد آوردن آسیب فیزیکی به آن پناهنده سیاسی مغضوب؟
و باز پرسش من از شما این است دلیل عدم موضع گیری تان در این یک سال در قبال همین فرد چیست؟
دلیل نگاراندن یادداشتی در نقد خشونت گرایی آمدنیوز – همان که او بیش از یک سال است از هیچگونه خوشرقصی برای آن فرونگذاشته – و انتشار آن در نشریه انقلاب اسلامی تان چیست و آیا معنایی جز تلاش برای تطهیر عنصری دارد که دروغگویی و خوشرقصی برای سازمان های اطلاعاتی را یکجا در خود جمع کرده است؟!
جناب آقای بنی صدر همو که شما درباره اش از تعبیر "غلط کرده است" استفاده کردید یکسال است خود را نماینده شما معرفی کرده به استناد ترهات شبه رسانه ای که دیگر امروز وابستگی اش به بیگانگان اظهر من الشمس است ؛ مرا عامل سپاه قدس معرفی میکند!
شما در راستای "غلط کرده است"ی که بیان خودتان بوده چه کرده اید؟
به گمان تان آیا میتوان بین عدم برخورد با او از سوی شما و همکاری های سیستماتیک پیشین این شخص با مرحوم احسان نراقی و حتی دریافت وجه نقد از محمود احمدی نژاد برای مقابله حقوقی با رئیس اسبق سازمان اطلاعات فرانسه از سویی و حق استادی و حمایت سالیان دور مرحوم نراقی از شما در سالهای پیش از انقلاب ضدسلطنتی از سوی دیگر نسبت منطقی برقرار کرد؟
اگر خیر لطفا بگویید چرا؟
حال برسیم به بال دیگر این شبکه جاسوسی-شبه رسانه ای : بیان
مازیار شکوری به نقل از شما نوشته بیان به شما ربطی ندارد ؛
بسیار خب اما لطفا بگویید دلیل انتشار مکرر یادداشتهای جناب محمود دلخواسته و محمد جعفری در آن سایت چیست؟
نسبت قاسم درانی مدیر سلفی-اخوانی آن شبه رسانه و سردبیر آشکارا سلطنت طلب آن که دوز بالای سلطنت طلبی اش در سالهای گذشته موجب شد حتی از صدای امریکا نیز اخراج شود ؛ با محمد جعفری و دفترتان چیست؟
آیا شما درباره منابع مالی این شبه رسانه تحقیق کرده اید؟
آیا فایل صوتی "جاسوس چندجانبه" با افسر موساد را شنیده اید که در آن صراحتا و آشکارا بیان و مدیرمسئول و سردبیرش را متعلق به خود معرفی میکند و درخواست کمک مالی از اسرائیل را با هدف گسترش فعالیت بیان اعلام می کند؟
4- جناب آقای بنی صدر دکتر مصدق اگر مصدق شد نه با سخن گفتن خود و اطرافیانش از استقلال و آزادی بلکه با عمل کردن به آرمانهای استقلال و آزادی بود که مصدق شد ؛
مصدق نه تنها خود به سان تجسم استقلال و آزادی زیست بلکه اطرافیانش را نیز چنان برگزید که رژیم پادشاهی علیرغم کودتای ننگین 28 مرداد نتوانست کوچکترین موردی از عدم تعهد به آرمانهای استقلال و آزادی در آنها بیابد.
اطرافیانی چنان پاکدست که کودتاگران نیز حتی نتوانستند کوچکترین خدشه ای در آنان بیابند!
جناب آقای بنی صدر اگر مرحوم بختیار در جایی نیز از آرمان استقلال بدان سان که ما به آن اعتقاد داریم ؛ به نفع آرمان آزادی عدول کرد و برخی همکاری ها با بیگانگان را پذیرفت لااقل صادقانه و صمیمانه مسئولیت اقدامش را نیز پذیرفت و هیچگاه همکاری هایش با بیگانگان را نیز تکذیب نکرد و ردای استقلال خواهی نپوشید.
او گفت که برای مبارزه با حاکمیت اسلامگرایان اقتدارگرا نیازمند همکاری با بیگانگان و کسب حمایت آنان است.
او شاید از استقلال خواهی عدول کرد ولی دروغ نگفت!
لاپوشانی نکرد.
فریفته مجیزگویی اطرافیان مسئله دار نشد!
او را به قتل رساندند اما پس از ترورش از او رازی برای افشا به یادگار نماند!
هر چه بود ؛ گر چه اشتباه کرد اما شفاف زیست و مسئولانه رفتار کرد.
او خلوت و جلوت نداشت.
با احترام پیمان عارف 16 بهمن 1396

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: