نادر قاضی پور نماینده اورمیه -درحاشیه 22بهمن96لبیک به رهبر

در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن ارومیه / «یا حسین» معروف نادر قاضی پور، اینبار در میدان ایالت : ذوب شده در خامنه ای

ارومیه، 14 بهمن 96

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: