تهران 24- تبریز 23- تاکستان 12- و...بهمن 96- اعتراضات

تحصن  و اعتراض دانشجویان #دانشگاه_مدنی تبریز ۲۳ بهمن96 با شعار:  تحصیل به زبان مادری- برای همه

تاکستان 12 بهمن 96

اعتصاب تاکسی داران استان قم مقابل استانداری ۲۴ بهمن 96

24 بهمن 96 خوزستان بازگشت ریزگردها

تصادف زنجیره‌ای جاده رامشیر به علت گرد و خاک خوزستان و پائین بودن میزان دید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: