إصلاح پذيري به پايان رسيده و نياز به رفراندم هست

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

نظر : 
خط رفراندوم در تهران توسط یکی از کثیف ترین و جنایتکارترین اصلاح طلبان یعنی " تاج زاده" تدوین شده و به آخوند کدیور و به بنیان گذار سپاه پاسداران ضدخلقی محسن سازگارا و به دوست صمیمی او یعنی محسن مخملباف(کارگردان فیلم کثیف بایکوت) ابلاغ گردیده است.
در حالی که مردم جان به لب رسیده ایران ، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای را سر می دهند، در حالی که توده های میلیونی ملت عزم بر درهم پیچیدن طومار آخوندی کرده اند و در حالی که سردمداران رژیم خود به روز شماری سرنگونی مشغولند، عده ای از اصلاح طلبان برون مرزی در اتحاد با لابی های رژیم، اقدام به نشر بیانیه ای کرده اند و ضمن برشمردن شمه ای از جنایات 40 ساله ی رژیم که عده ای از همین امضاء کنندگان در آن جنایات دخیل و سهیم بوده اند، خواهان رفراندوم تحت نظر سازمان ملل شده اند.
در زمانه ای که رژیم در آستانه ی سقوط قرار گرفته ، طرح مسئله ی انحرافی
عدم انتشار شده: 
false