محمد صديق يزدچي : در باره :«ويژيگي هاي اسلام شیعه»

گفتگو کیانوش توکلی مدیر سایت ایرانگلوبال با محمد حسین صديق يزدچي ،فيلسوف إيراني در باره :"خصلت ها وويژيگي هاي اسلام شییعه . در این برنامه ابتدا در باره دروایش گنابادی و مخالفت حکومت اسلامی با آنان صحبت کردند و سپس در باره محور اساسی که همانا خصلت اسلام شیعه مباحثی طرح کردند و در خاتمه دتوضیحاتی در باره کتابی که اخیرا انتشار یافت تحت نام :«جستجو در مبانی تاریخی ولایت فقیه توضیحاتی را ارائه نمودند که اینک آماده پخش است:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: