بازهم دختری از خیابان انقلاب ولی این بارمردان حمایتش کردند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
تحریم بی بی سی.. 1- غیر منطقی 2- شعار 3- نشدنی
نظر : 
میگن احترام امامزاده دست متولی آن است. در این ویدیو می بینیم که نیروی انتظامی داره با زبان خوش به این خانم میگه بیا پایین. و البته بخشی که در این ویدیو نیست هل دادن این خانم پس از دقایقی که او با زبان خوش (به تعبیر بی بی سی خواهش) خواسته شده است که از بلندی به پایین بیاید. یک عده بخاطر این تعبیر بی بی سی بدو بدو یک بیانیه تحریم و هشتک و چه و چه فراهم کرده اند که آقا بی بی سی را تحریم کنید که حامی جمهوری اسلامی است و چه و چه. احترام امامزاده دست متولی اش است. اولا که می بینیم اینجا که خبر بی بی سی چندان هم خالی از حقیقت نیست. دوم این که این حرف که تحریم کنید یک شعار است و نشدنی چون همانها که این ایده را آغاز کردند خودشان همچنان شبها ساعتهایی را به تماشای بی بی خواهند گذراند که معتبر ترین رسانه فارسی زبان است وبیانیه دهندگان خودشان را مسخره کرده اند. ما ملت کی میخواهیم دست از شعار برداریم؟
عدم انتشار شده: 
false