جنبش مدنی ایران به شکل ۳۹ سال گذشته پایان یافته است

جنبش مدنی ایران (۱) در ۳۹سال گذشته اساساً جهت اصلاح رژیم اسلامی که در انقلاب ۱۳۵۷به قدرت رسید، جریان داشت. با خیزش ۹۶گفتمان اصلی جامعه ایران عوض شده است

 (2). در نتیجه از این پس موضع جنبش مدنی هم دیگر نمی تواند اصلاح نظام باشد بلکه تغییر رژیم به جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک خواهد بود (3). البته این حرف به این معنی نیست که این جنبش در عرصه های مختلف از جمله در مورد حقوق زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان، دگرباشان جنسی، اقوام و پیروان مذاهب گوناگون درخواستهای معین از رژیم حاضر نخواهد داشت. دقیقاً جنبش مدنی در کشور لهستان که یکی از بزرگترین جنبشهای اجتماعی در اروپای شرقی بود سالها پیش از سقوط شوروی و بلوک شرق متمرکز بر خواستهای معین کارگری بود اما موضع آن جنبش به روشنی تغییر رژیم کمونیستی بود و نه اصلاح آن. یا در آفریقای جنوبی ده ها سال پیش از سقوط رژیم آپارتاید، جنبش مدنی عظیمی با خواستهای معین رفع تبعیض نژادی وجود داشت اما موضع آن جنبش مدنی، تغییر رژیم بود نه اصلاح آن، و حتی آخرین رییس جمهور دولت آپارتاید یعنی دی کلرک در پایان کار با رهبری جنبش مدنی یعنی نلسون ماندلا برای تغییر رژیم آپارتاید، به شکل مسالمت آمیز، توافق کرد. این موضوع برای انقلاب 21 ایران (4) اهمیت استراتژیک داد.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
پنجم اسفند ماه 1396
February 24, 2018
پانویس:
1. جنبش مدنی ایران
https://goo.gl/7q8v7N
2. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm
3. جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار
https://goo.gl/dvoQ4k
4. انقلاب 21 ایران
https://goo.gl/w5rMvF
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: