ضرورت تمرکز بر ایجاد “مهستان های خودمدیریت لائیک دمکراتیک” در متن جامعه

مهستان های خودمدیریت لائیک دمکراتیک اگر در بدنه جنبش همگانی ایجاد شوند، نهادهائی هستند که می توانند مبارزات مردم را در سطوح محلات، ادارات، کارخانجات، شهری و سراسری (در سطوح جنبش مدنی و جنبش ساختارشکنانه خیابانی) را خودمدیریتانه هدایت کنند و نیز دمکراسی، فرهنگ سکولار و آموزه های کشورداری لائیک را در جامعه نهادینه سازند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: