اسلامزدایی، استبداد زدایی، و نهادهای قضاوت مردم

اگر پیش از انقلاب 57 مخالفان رژیم هر کدام برای خود مدینه های فاضله ای از کمون پاریس، شوروی، چین، آلبانی، ویتنام، آمریکا، سوئد، یا از حکومتهای ایران باستان و حتی حکومتهای مذهبی از نوع کلیسای کاتولیک قرون وسطی و خلافت عثمانی یا صدر اسلام ساخته بودند، در ۳۹سال گذشته آنچه ویژگی برجسته اپوزیسیون ایران بوده و هست این امر است که کسی دیگر اعتقادی به نوشدارویی برای آینده ندارد که تصور شود با چنان نسخه ای می شود به بهشت رسید

(1). به همین دلیل بخش مهمی از نیروهای مترقی ایران در 20 سال گذشته اساساً در پی اسلامزدایی از جمهوری اسلامی ایران بوده اند و گرچه برخی از آنها به افراط رفته و دنباله رو اصلاح طلبی ارتجاعی شدند (2)، اما اکثریت نیروهای مترقی در ایران هدفشان از اصلاحات همان اسلامزدایی از این رژیم و سکولاریزاسیون تدریجی بوده است (3). دسته ای از چپ ایران نیز در نقد خود از عملکرد اپوزیسیون در دوران رژیم پهلوی به این نتیجه رسیده اند که باید از آن رژیم، استبداد زدایی می شد و حتی این را هدف خود برای آینده قرار داده اند و به همین دلیل از پادشاهی پارلمانی تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای آینده ایران حمایت می کنند (4). گرچه این هر دو دیدگاه نوعی اصلاح طلبی هستند (5) و دو ماه و نیم پیش خیزش 96 (6) از اصلاح طلبی عبور کرده است اما شکی نیست که این دو دیدگاه اصلاح طلبانه دموکراتیک هستند و نباید انقلاب 21 ایران (7) در نقد اصلاح طلبی به ورطه دیدگاه های مدینه فاضله ای دوران پیش از انقلاب 1357 سقوط کند (8) و با شعار دادن علیه این دو نوع اصلاح طلبی بخواهد به دموکراسی برسد حال چه این شعار دادن طرح های شکست خورده حکومتهای شورایی باشد (9) و چه حتی جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک که مورد پیشنهاد این قلم بوده و هست (10)، چرا که آنچه آینده نگری (11) به ما آموخته است این حقیقت است که هیچ طرح مدینه فاضله ای برای رسیدن به دموکراسی در ایران وجود ندارد و دموکراسی حتی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است (12). در نتیجه آنچه بالاخره تعیین می کند که زندگی سیاسی در ایران دموکراتیک است یا نه، قدرت نهادهای قضاوت مردم است. حتی در آمریکای امروز که دموکراسی در یکسال گذشته استقامت خود را به خوبی نشان داده، همین وجود و قدرت نهادهای قضاوت مردم نظیر مطبوعات آزاد بوده که تضمین دوام دموکراسی بوده است وگرنه همین کشور هم پس از دو قرن و نیم دموکراسی می تواند با روی کار آمدن رهبری که بخواهد همه مطبوعات یا نهادهای قضاوت مردم را از بین ببرد به کشوری استبدادی تبدیل شود، اما اینکه در جامعه این نهادها به سطحی از قدرت رسیده اند که این کار شدنی نیست، رمز موفقیت دموکراسی در این کشور بوده و هست (13). در مقایسه در آلمان بعد از جمهوری وایمار که واقعاً رژیمی دموکراتیک بود اما در آن نهادهای قضاوت مردم هنوز ضعیف بودند وقتی هیتلر در انتخاباتی آزاد توانست پیروز شود خیلی زود قادر شد فاشیسم را در آلمان با بستن رایشتاگ و غیرقانونی کردن احزاب و تعطیل روزنامه ها، برقرار کند. آنچه از این تجربه های تاریخی، اپوزیسیون و جنبش مردم ایران آموخته اند این واقعیت است که بهترین تضمین برای دموکراسی قدرت نهادهای قضاوت مردم است که صرفنظر از تلاش استبداد در جمهوری اسلامی، توانسته اند در جامعه ایران در 39 سال گذشته رشد کنند و این بزرگترین دستاورد مردم ایران در 40 ساله اخیر است که از جمله می توان از نهادهای مدنی در داخل کشور نام برد که ابداً ربطی به اصلاح طلبی اسلامی نداشته و ندارد (14)، مضافاً آنکه "جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است" (15). اما تقویت این نهادهای قضاوت مردم بهترین تضمین برای دموکراسی در ایران است چه در رژیم حاضر و چه در هر رژیمی که در آینده در ایران برقرار شود. بهترین رژیم سیاسی نیز می تواند توسط دیکتاتوری نظیر هیتلر یا اردوغان به گروگان گرفته شود و حتی بصورت دموکراتیک این قبضه کردن قدرت انجا شود، و این نهادهای قضاوت مردم هستند که می توانند از چنان فجایعی نظیر پیروزی فاشیسم در اروپا جلوگیری کنند. یعنی مسأله فقط این نیست که شخص خوبی در ایران به قدرت برسد و بعد دیکتاتور شود، بلکه باید حتی برای به قدرت رسیدن افراد شرور در دموکراسی از طریق دموکراتیک آماده بود و همه اینگونه خطرات چاره اش در توامندسازی نهادهای قضاوت مردم در ایران (16) است، صرفنظر از آنکه چه رژیمی در کشور وجود دارد. در نتیجه گرچه برای انقلاب 21 ایران تدوین پیشنویس قانون اساسی نوین جمهوری آینده نگر سکولار و دموکراتیک در صدر وظایف این جنبش قرار دارد (17)، اما آنچه مهمتر از هر چیز باید مدنظر داشت تقویت نهادهای قضاوت مردم در جامعه است چرا که بدون آنها چه این رژیم باشد و چه رژیم دیگری جایگزین آن شود، مردم ما روی دموکراسی را نخواهند دید.
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
دهم اسفند ماه 1396
March 1, 2018
پانویس:
1. کن فیکون مارکسیستی ایران، فصلنامه گیتی مداری شماره سوم
https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N...
http://fa.isdparty.org/index.php/2017-05-16-08-05-29
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm
2. اصلاح طلبی ارتجاعی
https://goo.gl/ZXko3A
3. غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی
http://www.ghandchi.com/370-disobedience.htm
De-Islamization is Civil Disobedience
http://www.ghandchi.com/370-disobedienceEng.htm
4. درباره طرح رهبر نمادین، رهبر اجرایی و استبداد زدایی دکتر اسماعیل نوری علا برای جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1955-raiise-namaadin.htm
دکتر اسماعیل نوری علا: مخملباف و معمای ژنتيک استبداد!
http://news.gooya.com/2018/02/post-12472.php
5. وداع با اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رژیم پهلوی
http://www.ghandchi.com/1942-eslahtalabi.htm
6. خیزش 96
https://goo.gl/QmJPYV
7. انقلاب 21 ایران
https://goo.gl/w5rMvF
8. طرح های مدینه فاضله در جنبش سیاسی ایران
https://goo.gl/tJbMr6
9. بختک کمونیستی دست از سر ما بر نمی دارد
http://www.ghandchi.com/1471-bakhtak-komonisti.htm
10. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm
*Rule of Law* and *Judgment by the People*
http://www.ghandchi.com/135-RuleOfLaw.htm
11. درباره آینده نگری
https://goo.gl/qlp23Z
12. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
13. در سال اول ترامپ، دموکراسی آمریکا استقامت خود را دوباره ثابت کرد
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy.htm
In Trump's First Year, US Democracy Proved again to be Resilient
http://www.ghandchi.com/1801-us-democracy-english.htm
14. جنبش مدنی ربطی به اصلاح طلبی اسلامی ندارد
http://www.ghandchi.com/1105-madani-eslahtalabi-ni...
15. جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است
http://www.ghandchi.com/1952-jonbeshe-madani.htm
16. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
17. درباره تدوین پیشنویس قانون اساسی جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار
https://goo.gl/KK4kEK
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: