گفتگو با هوشنگ أمير احمدي در باره آلترناتيو پنجم

آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی به بهانه جواب به نامه آقای مهدی کروبی به علی خامنه ای نوشته است. در این "نامه"، ضمن قدردانی و نقد از برخی بیانات آقای کروبی و رد مواضع اصلاح طلبان، و غیر عملی دانستن(در آینده قابل پیش بینی) طرح های "براندازی" و یا "رفراندوم" برای تعیین نوع حکومت، دکتر امیراحمدی از آیت الله خامنه ای درخواست می کند که با کمک مردم و نیروهای نظامی کشور، و براساس پیشنهادهای سازنده او، دست به بعضی تغییرات ساختاری بزنند تا منافع ملت(مردم و سرزمین) تأمین گردد، جلوی دخالت خارجی ها گرفته شود

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: