احمدى نژاد استخوانى كه در گلوى نظام گير كرده

ahmadinejad
در نظامى كه اعتراض يك زن جوان به حجاب اجبارى را بر نمى تابد و به زندان محكوم مى كند بر اساس اصل نظام با كسى شوخى ندارد مانورهاى متنوع احمدى نژاد چه معنايى مى تواند داشته باشد؟

محمود احمدى نژاد عليرغم رؤساى جمهورى پيشين حاشيه نشينى را بر نمى تابد و چون به فراست دريافته كه ديگر در چرخه قدرت جايى ندارد لذا تلاش مى كند كه نظام را به شيوه هاى گوناگون به بن بست رسيده نشان دهد او اخيرا در نامه اى به آقاى خامنه اى در لفافه انتخابات آزاد و بدون نظارت شوراى نگهبان با زبانى كه براى سيستم قابل فهم باشد تغيرات ساختارى نظام را خواستار شد، براى همين اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور مى گويد: "موضوع آقاى احمدى نژاد كمى پيچيده است او در حد و اندازه يك بن بست براى سيستم نيست اما من تعجب مى كنم چرا با او برخورد نمى كنند؟ " يا عباس عبدى از چهره هاى شاخص اصلاح طلبان در يك واكنش عصبى مى گويد: "به نظرم آقاى احمدى نژاد به سيم آخر زده و به صورت انتحارى عمل مى كند"

در رياكارى، رندى و مكارى احمدى نژاد شكى نيست اما او مصونيت سياسى خود را ناشى از هراس رژيم از فروپاشى، بن بست نظام، بحران هاى اجتماعى، زيست محيطى، تورم، خيزش گرسنگان، تهديد هاى خارجى و فرهنگ ابتذال سياسى مى داند و گرنه در نظامى كه اعتراض يك زن جوان به حجاب اجبارى را بر نمى تابد و به زندان محكوم مى كند بر اساس اصل نظام با كسى شوخى ندارد مانورهاى متنوع احمدى نژاد چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ در فريبكارى هاى او شكى نيست اما اقدامات او تركيبى از حماقت و شهامت سياسى است ، حماقت به اين معنا كه او تمامى انتخابات (انتصاباتهاى) تاريخ ٤٠ ساله جمهورى اسلامى را زير سؤال مى برد و با زبانى مى گويد مردم با مهندسى هاى حساب شده انتخاباتى فريب خورده اند و مردم بيشتر از اين خود را قربانى بازيهاى سياسى سران نكنند. شهامت به اين معنا كه با عبور از اصل بازدارنده حفظ نظام از اوجب واجبات است بنا ندارد كه مانند اسلاف خود كنج عزلت گزيند او رسوايى هاى نظام را برجسته مى كند چون چيزى براى از دست دادن ندارد و با درك غروب نظام مى كوشد كه در ميان لايه هاى متوسط و ضعيف جامعه جايى براى خود باز كند براى همين او خود را خط سوم معرفى مى كند، تنها احمدى نژاد نيست كه رهبرى را براى لغزش هاى سياسى سرزنش مى كند. مهدى كروبى هم در نامه اخيرش به آقاى خامنه اى مهندسى حساب شده و تخريب آراى ايرانيان را به رخ او مى كشد و مى گويد: "اولين تقلب درسايه انحصارطلبى افراد پرنفوذ جريان اصلاحات و همچنين ضعف وزارت كشور دولت خاتمى در صيانت از آراى مردم تحقق پيدا كرد " بر خلاف گفته آقاى كروبى اولين تقلب حاكميت با رفراندوم آرى يا نه به جمهورى اسلامى كه متن قانون اساسى آن بر كسى معلوم نبود رقم خورد، در سيستمى كه زيگ زاگ هاى سياسى، تقيه، نفاق و دورويى مقامات ريز و درشت نظام حتى رهبر پيشين (آيت الله خمينى: دولت اسلامى ما يك دولت دمكراتيك به معنى واقعى خواهد بود) عادى جلوه داده مى شود احمدى نژاد هم از اين قاعده مثتثنى نخواهد شد، اگر خاتمى يك شبه از رياست سازمان تبليغات جنگ كه كودكان ايرانى را از كلاس درس دسته دسته به تنور جنگ مى فرستاد به پيامبر جامعه مدنى كه ايده آنرا از دكتر هوشنگ امير احمدى كپى بردارى كرد استحاله شد يا هاشمى رفسنجانى يكى از معماران شرم آورترين بازيهاى سياسى بيت آيت الله خمينى از روى ناچارى در برابر خامنه اى قرار گرفت و دمكراسى خواه شد! انتظار مى رود كه شخصيتى واپسگرا و روانپريشى مثل احمدى نژاد از هاله نور دور شده و خواهان دمكراسى شود.

Photo: AFP/GETTY

 

منبع: 
ایمیل
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: