بهروز بیات در باره چالش هسته ای ، برجام و رفراندم

گفتگوی ویدویی کیانوش توکلی با آقای بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته ای ساکن وین در باره چالش هسته ای ، برجام وموضوع رفراندم در ایران مطالبی را طرح کرده اند که اینک آماده پخش است:

https://youtu.be/x4GSfn6qjMg
My conversation with Keanosh Tavakkoly from Iran Global regarding the future of the nuclear agreement ICPOA, the situation in Iran and the favorable approaches for a peaceful transition from the Islamic Republic Iran to a democratic and secular republic
گفتگویم با کیانوش توکلی از ایران گلوبال در بارۀ آینده توافق هسته ای برجام، وضعیت کنونی ایران و راه های بهینه برای گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکراتیک عرفی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: