جشن چهارشنبه سوری بر ایرانیان خجسته باد!

ویدئو
شامگاه سه شنبه، 22 اسفند 1396، برابر با 13 مارس 2018، جشن باستانی و میهنی چهارشنبه سوری است.
هموطن ای یارِ هم پیمان من! زنده کن این جشن و آیین کهن

 

چهارشنبه سوری

جشن آتش، جشن شادی، جشن نور/ گاهِ آتش بازی و شامِ سرور
آتشِ زرتشت و نور ایزدی / پرتوی از بارگاهِ سرمدی
از اهورایی که شادی آفرید / در پناهش مهر و نیکی شد پدید
رمزٍ آتش پاکی و روشنگری / سرخی و گرما و شادی پروری
یادگاری از کهن آیین ما / روزگارانِ خوش و شیرین ما
آری امشب جشن سوروآتش است / جشنِ رقص شعله های سرکش است
خیز و از آتش تو سرخی وام گیر / کام دل از گردش ایام گیر
باید امشب از غم و زردی گذشت / همچو شاخی در بهاران سبز گشت
کم کمک - چاووشی شاد بهار / دامن افشان – می‌رسد از کوهسار
چشم تا برهم زنی عید آمده / روزِ خوب جشن جمشید آمده
فروهرها میهمانت می‌شوند همنشین مهربانت می‌شوند
ای درخت سرفراز آریا! / ای به دردِ مام میهن آشنا!
هر کجای این جهان داری سرا / گوش کن با جان و دل پند مرا
ما همه از یک تبار و ریشه‌ایم / پیروان نیکی اندیشه‌ایم
مهد ایران ریشه و ما شاخه سار بهر ماندن ریشه باید استوار
ور نه در توفان سرای روزگار / شاخه ساران را نمی‌ماند قرار
لیک اگر روزی من و تو ما شویم / جنگلی سبز و گشن می‌پروریم
مهرِ میهن در سرشت و جان ما / تا ابد پاینده باد ایران ما

هما ارژنگی

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: