اسفندیار رحیم‌مشایی 'بازداشت شد'


آقای رحیم مشایی مقابل سفارت بریتانیا در تهران، حکم دادگاه حمید بقایی را آتش زد و گفت قوه قضاییه ایران به دستور دولت‌های خارجی برای آقای بقایی حکم زندان صادر کرده است.او گفته بود در صورتی که بازداشت شود، نواری از او منتشر خواهد شد که در آن بسیاری از ناگفته‌ها را افشا خواهد کرد.

اسفندیار رحیم‌مشایی نزدیک‌ترین چهره سیاسی به محمود احمدی‌نژاد است
کانال دولت بهار از بازداشت اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد، خبر داده است.
چهار روز پیش، در ۲۲ اسفند، حمید بقایی، معاون دیگر آقای احمدی‌نژاد برای اجرای حکم دادگاه به زندان برده شده بود.
اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین یار سیاسی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران است.
آقای احمدی‌نژاد و معاونان او در چند روز گذشته به شدت از حکم صادر شده برای آقای بقایی انتقاد کرده بودند.

آقای مشایی مقابل سفارت بریتانیا حکم دادگاه را آتش زد
آقای رحیم مشایی مقابل سفارت بریتانیا در تهران، حکم دادگاه حمید بقایی را آتش زد و گفت قوه قضاییه ایران به دستور دولت‌های خارجی برای آقای بقایی حکم زندان صادر کرده است.
معاون سابق آقای احمدی‌نژاد آبان ماه امسال به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب احضار شده بود.
او گفته بود در صورتی که بازداشت شود، نواری از او منتشر خواهد شد که در آن بسیاری از ناگفته‌ها را افشا خواهد کرد.
این خبر به تدریج تکمیل می‌شود.

منبع: 
بی بی سی فارسی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: