بیچاره جامعه ایی که ارازل و اوباش حکومتی،سلبریتی شان باشد!

بزرگترین دشمن یک جامعه ناآگاهی و نادانی است،برای درک این شرایط کار سختی نیست!سری به فضای مجازی بزنید یک شاگرد املاکچی بی سواد و لمپن که سر و ته حرفهایش دوزار ارزش ندارد،هر روز با یک ویدئو پر ازجفنگیات فکر و ذکر یک عده از نوجوانان و جوانان ایران را به سمت و سوی تباهی سوق می دهد.
یکی از این انگل مجازی با پول دولت های عربی در گران ترین سوئیت هتل استانبول اهداف رژیم برای مسموم اذهان بخش عمده جامعه برعهده دارد!و چه دردناک است

بزرگترین دشمن یک جامعه ناآگاهی و نادانی است،برای درک این شرایط کار سختی نیست!سری به فضای مجازی بزنید یک شاگرد املاکچی بی سواد و لمپن که سر و ته حرفهایش دوزار ارزش ندارد،هر روز با یک ویدئو پر ازجفنگیات فکر و ذکر یک عده از نوجوانان و جوانان ایران را به سمت و سوی تباهی سوق می دهد.
یکی از این انگل مجازی با پول دولت های عربی در گران ترین سوئیت هتل استانبول اهداف رژیم برای مسموم اذهان بخش عمده جامعه برعهده دارد!و چه دردناک است که نزدیک یک میلیون نفر دنبال کننده دارد و هر یک از این شوآف های تهوع آورش بین سیصد تا چهارصد بازدیدکننده دارد.
خیلی ها بارها اعلام کردند این ارازل و اوباشی که در ایران بودند و به راحتی آب خوردن با وثیقه آزاد شدند و در چشم بر هم زدنی از ایران خارج شدند ،هیچ ارتباطی به رژیم نداشته اند.
اما یک ویدئو لایو که در این چند روز دست بدست می چرخد،ثابت نمود این جماعت جیره مواجب بگیر رژیم آخوندی و سوپاپ اطمینان آنها هستند.
شخصی که خود را لیدر باشگاه استقلال می داند و بغیر از قلیان کشیدن و جنگ و جدل هنر پیشه خاصی نداشته و ندارد،همان بی وجدانی که در لباس لوطی گری در اعتراضات دی ماه به هماهنگی اطلاعات سپاه به زد و خورد معترضین و آدم فروشی در محله اتابک، خراسان و بی سیم مشغول بود!با کدام منبع درآمدی صاحب خودروی پورش و خانه چند صد متری شده است؟
آری همین به ظاهر آدم پاپتی و لمپن با تماس مستقیم با انگل استانبول نشین تصویری قربان صدقه هم می روند و بی چاره و نگون بخت جمعی که در زیر این تئاتر و خمیه شب بازی ،کامنت های رنگارنگ قرار می دهند و با این کار به این لجن ها پر و بال می دهند.
مگر همین شخص و نوچه های بی چاره تر از خودش نبودند که با چماق ،دشنه و قمه به جان مردم سمتدیده می افتادند و خانواده های بسیاری را داغدار و آواره زندان ها نمودند؟
کمی تفکر لازمه نجات مردم ایران است،چطور ممکن است شاگرد بنگاهی در استانبول ول بچرخد،آن دیگری به ساقی گری در آنجا مبادرت کند و این سو مامور اطلاعات سپاه (هانی کرد)با ایشان لاو بترکاند ،از سوی دیگر عروسک خیمه شب بازی رژیم با آن پرونده قطور و شاکیان پر تعداد راست راست بغل گوششان ول بچرخد...
چرا نمی خواهیم از این خواب مصنوعی و خفتی که سی و نه سال در آن گرفتار آمدیم نجات یابیم؟
بجای اینکه در هر کجای فضای مجازی از این بیشرفان صفحه ایی به چشمان خورد سریعا ریپورتشان کنیم ،تا مانند علف های هرز از سطح جامعه حذف شان کنیم و اجازه رشد و نمو آنها ندهیم!دل به دل شان می دهیم و باعث بزرگ شدن این غدد سرطانی در افکار بخصوص نسل جوان ایران می شویم.
چرا به این روز افتادیم و با پای خودمان به طمعه صیاد بدل می شویم.نگاهی به صفحات دانشمندان و افراد موفق در خیلی حوزه های مختلف بیانگر عمق فاجعه در جامعه فعلی ایران است،جاییکه به زحمت به صد نفر از این افراد استقبال می کنند.
تا روزی که خودمان نخواهیم هیچ منجی برای نجات مردم ایران از غیب نخواهد آمد.
این خود من و شما هستیم که بایست دست در دست یکدیگر با آگاهی و ایجاد فضای اشاعه ارزش ها و هنجارهای مثبت ریشه فساد،ناآگاهی،سوء استفاده و بهره کشی را از قاصبان ایران زمین بگیریم

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: