جاسوسی آشکار رژیم از مردم در چارچوب حکم قانونی

به تازگی رژیم خونریز ولایت فقیه، دست به اقدامی تازه به منظور مهار هر چه بیشتر اختیارات و آزادی های مردم ایران گرفته است: "ثبت گوشی های همراه".

ثبت گوشی های همراه که مرحله ی دومش از آذر ماه ۹۶ آغاز شده، به شکلی سازمان یافته در مورد گوشی های اپل انجام گرفت که ۱۱% گوشی های همراه در ایران را شامل می شوند. پروژه ی اطلاعاتی و امنیتی ثبت گوشی های همراه یا همتا (سامانه ی هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی)، بخشی از پروژه ای کلان تر به منظور ایجاد شبکه ی ارتباطات موسوم به ملی است که شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری می گردد. بدین معنی که هر سخت افزاری را که فرد مورد استفاده قرار می دهد، با نام و دیگر مشخصات او قابل هم خوانی خواهد بود که به نوبه ی خود یعنی رژیم خواهد فهمید که چه کسی از چه خطی بر روی چه سخت افزاری استفاده می کند !!

به دیگر سخن، به محض ارتباط گیری شما با هر شبکه ی اینترنتی یا پیام رسان و یا بازدید از هر تارنما یا هر فعالیت ریز و درشت دیگری، گزارش کار شما با قید دقیق زمان و مکان و محتوا، در پرونده ای که رژیم بر روی شبکه ی خود موسوم به اینترنت ملی یا اینترنت حلال تشکیل داده است، ذخیره می شود و سرکردگان رژیم می توانند از فعالیت های انجام گرفته از سوی فرد، وی را مورد بازخواست قرار داده و او را دچار دست اندازی های قضایی، زندان و بسا سرکوب های بیشتر قرار دهند. موضوع مهار اینترنت، مسئله ای بسیار مهم است و مستقیما به آزادی های فردی و اجتماعی انسان ها مربوط می شود. حتی درج خود این خبر مبنی بر آنکه رژیم در حال دست اندازی به حریم خصوصی ارتباطی افراد است، می تواند سبب ایجاد خود سانسوری در میان بسیاری از مردم شود. در رژیم تمامیت خواهی که کوچک ترین مخالفت ها در نطفه خفه می شوند و رژیم هیچ بردباری در هیچ زمینه ای ندارد و به حکم قوانینی که نمایندگان غیر مردمی و به سفارش نهادهای مخفی اطلاعاتی و لابی ها و مافیاهای گوناگون و به سفارش و امر دیکتاتور مادام العمر رژیم به تصویب می رسانند، نقش مردم در ایجاد این خفقان علیه "گردش آزاد اطلاعات"، صفر است و مردم همگی در تور این دام گسترده ی اطلاعاتی گرفتار آمده اند.

با ثبت گوشی های همراه، دستگاه های شنود قادر خواهند بود موقعیت جغرافیایی هر کس را در آن واحد تشخیص دهند و هتا تصویر یا صدای محیط پیرامون هر گوشی خاص را دریافت کرده و ضبط نمایند. با ابتدایی ترین روش های انجام گرفته تاکنون از سوی رژیم، بسیاری از مدیران گروه ها و کانال های تلگرامی مخالف یا هتا منتقد رژیم، شناسایی و دستگیر شده اند و این سیل انجام چنین برخوردهایی، به شکلی خاموش در حال انجام گرفتن و شدت یافتن است. برای آنکه در دام این تور شبکه ی مهار اینترنت رژیم گرفتار نشد، تنها راه موجود خودداری از استفاده از سیم کارت های شرکت های داخلی و ثبت نکردن دستگاه هاست و اگر با دستگاهی که ثبت نشده باشد اما از سامانه ی اینترنتی داخلی و به ویژه از سیم کارت های حکومتی استفاده شود، شبکه ی همتا قادر خواهد بود آن را شناسایی کند.

 

تنها راه چاره همچنان چون همیشه، سرنگونی ولایت فقیه است و این صدای پای فاشیسمی بسیار بزرگ تر و خفقان آورتر برای ایران است و طلیعه ی آینده ای است که هر کس جرات نکند علیه رژیم فکر کند، بنویسد یا صحبت نماید. این چنین روزگاری سیاه و فاشیستی، در انتظار مردم در رنج گرفتار جمهوری اسلامی است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: