امیر انتظام 7 سال اجازه نداشت در زندان کفش به پا داشته باشد

عباس امیرانتظام؛ سیاستمدار ایرانی، معاون نخست وزیر و نیز سخن‌گوی دولت مهدی بازرگان، عضو جبهه ملی ایران است. امیرانتظام نخستین و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به‌شمار می‌رود که از تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۵ در حبس به سر برد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: