ترامپ با هدف حفاظت از فناوری‌های آمریکایی چین را تحریم می‎کند