بررسی تاکتیک های ترامپ در خاورمیانه

چالش، تنش و ابهام شاید بهترین واژگانی باشد که از شش ماه قبل تاکنون در سپهر سیاسی آمریکا پدیدار شده باشد. با گذشت بیش از 6 ماه از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، تقریباً هر هفته شاهد اخباری مبنی بر تنگناهای سیاسی و اجتماعی در آمریکا بوده ایم. از موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، دشمنی با رسانه های داخلی این کشور، برکناری های گاه و بیگاه مقامات ارشد سیاسی تا شکاف عمیق در جامعه مدنی این کشور و غیره، همگی موید این موضوع است که آمریکا وارد دورانی جدید شده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: