مصاحبه در خصوص قیام مردم عرب اقلیم اهواز

اقای احمد رافت، خبرنگار با سابقه کیهان لندن در خصوص قیام اخیر مردم عرب ایران که به دلیل توهین به انان و نادیده گرفتن هویت انان از سوی تلویزیون حکومتی، دست به تظاهرات گسترده زده اند، مصاحبه ایی با یاسین اهوازی داشته که حاوی نکات مهمی است.

منبع: 
کیهان لندن
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: