"ای ایران"، سرود ملی راستین ایرانیان

ویدئو
سرود میهنی "ای ایران"، نخستین بار در سال 1323 با صدای غلامحسین بنان اجرا شد و به زودی در میان ایرانیان دوستداران فراوانی پیدا کرد.
این سرود، که سراینده ی آن حسین گل گلاب است و آهنگ آن را روح‌الله خالقی ساخته است، از هنگام پیدایش به صورت یکی از نمادهای میهنی ایران درآمد و بویژه امروز در آیین های میهنی و فرهنگی، همچون نمادی کارآمد برای یادآوری کیستی و هویت ایرانی در برابر ایدئولوژی ایران ستیز رژیم جمهوری اسلامی، خوانده و نواخته می شود.

 

                  ای ایران!

ای ایران ای مرز پرگُهر                   ای خاکت سرچشمهٔ هنر
دور از تو اندیشهٔ بَدان                      پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم     جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام                    دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما    پاینده باد خاک ایران ما
سنگ کوهت درّ و گوهر است              خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کِی برون کنم                 بَرگو بی مهرِ تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست       نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون، شد پیشه‌ام                    دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما    پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرّم بهشت من                   روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم                     جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم    مهر اگر برون رود گِلی شود دلم
مهر تو چون، شد پیشه‌ام                   دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما     پاینده باد خاک ایران ما

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: