روز 12 فروردین روز جهانی تاسیس جمهوری دروغ اسلامی ایران

12 فروردین برابر با اول آپریل- که در غرب بعنوان روز دروغ نام گذاری شده است -سالروز تاسیس جمهوری دروغ اسلامی گفته می شود در این کلیب پس از مقدمه ای در باره نقش و گسترده دروغ در جمهوری اسلامی از بالا تا پایین بررسی می شود.

محسن کدیور به همین مناسبت مقاله ای نوشت  تحت عنوان :" 

چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟" 

 که در آن از جمله بدرستی گفته است:  جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است.ضمنا رهبر جمهوری اسلامی که ادعا می کند «هر که می گوید در جمهوری اسلامی آزادی نیست دروغ می گوید» خود دروغ می گوید! البته در جمهوری اسلامی از روز اول موافقان حکومت آزاد بوده و هستند، اما هر کس زبان به انتقاد بگشاید و اسرار هویدا کند و بگوید بالای چشم مقام معظم ابروست حسابش با کرام الکاتبین است!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: