بستجاني ، شكوري ، اهواز ي و كمالپور :درباره تظاهرات اهواز

گفتگو با فرزين بستجاني ،مازيار شكوري ، ياسين اهواز ي و مهران كمالپور ،شنبه ساعت 17 به وقت اروپاي :اول موضوع نسيم اقدم دوم تظاهرات در اهواز سوم بيانيه سپاه و بيانيه ٣٠٠ بسيجي به خامنه اي و بر آمد احمدي نژاد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: