ایرانی های عرب زبان، هم وطن و هم ولایتی های من هستند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: