جبهه متحد بلوچستان ایران سرکوب مردم عرب اهواز را محکوم می کند

تبعیض، سرکوب و توهین به ملیت های مختلف ایران یکی از خصوصیت های بارز و نهادینه شده رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است که توانسته از طریق "تفرقه بینداز و حکومت کن" به حیات زیانبار خود در طی چهار دهه اخیر ادامه دهد. سیاست تفرقه آمیز و تبعیضگرایانه جمهوری اسلامی و نفی هویتی ملیت ها بار دیگر مورد اعتراض مسالمت آمیز مردم عرب اهواز قرار گرفت، و آنها در شهرهای مختلف عرب نشین بپا خاستند تا ندای حق طلبی خود را به گوش سردمداران نظام و ملت ایران برسانند.

تبعیض، سرکوب و توهین به ملیت های مختلف ایران یکی از خصوصیت های بارز و نهادینه شده رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است که توانسته از طریق "تفرقه بینداز و حکومت کن" به حیات زیانبار خود در طی چهار دهه اخیر ادامه دهد. سیاست تفرقه آمیز و تبعیضگرایانه جمهوری اسلامی و نفی هویتی ملیت ها بار دیگر مورد اعتراض مسالمت آمیز مردم عرب اهواز قرار گرفت، و آنها در شهرهای مختلف عرب نشین بپا خاستند تا ندای حق طلبی خود را به گوش سردمداران نظام و ملت ایران برسانند.


در طی قریب به دو هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی با اعمال سیاست مشت آهنین به سرکوب این تظاهرات پرداخته است و بر طبق گزارشات صدها نفر از فعالان عرب دستگیر و زندانی شده اند. زمان آن فرا رسیده است تا همه مردم ایران در یک اتحاد و همبستگی سراسری در چهار گوشه کشور از مطالبات برحق مظلومین و معترضین عرب اهواز دفاع کرده و سیاست سرکوبگر و شوونیستی نظام را محکوم کنند.

جبهه متحد بلوچستان ایران از اعتراضات و خواسته های بر حق مردم عرب اهواز حمایت می کند، و سیاست تبعیض و سرکوب نظام ورشکسته، اصلاح ناپذیر و مستبد جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کند.

جبهه متحد بلوچستان ایران
فروردین ۱۳۹۷
(توضیح مختصر اسمی: جبهه متحد بلوچستان ایران که ۱۵ سال پیش تشکیل شد، از جبهه متحد بلوچستان (جمهوریخواهان) که عضو کنگره و شورای دمکراسی خواهان ایران است مجزا و مستقل می باشد)

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: