دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ فروردین


همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرمائیان ( نقاش، موسیقیدان و آرشیتکت) ساکن جنوب اسپانیا می پردازیم

منبع: 
ایران فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: