درگیری‌های دولت وسپاه چه تاثیراتی برکاهش ارزش پول ملی دارد

گفتگو با اصغر سليمي ،كار شناس ارشد اقتصاد دولتي در باره مسائل اقتصادي ايران1-نوسانات بازار دلار واثرات مخرب ان.۲- علل اساسی کاهش ارزش پول ملی ۳-ثابت نگه داشتن نرخ و اثرات دو گانه آن چیست. ۴- درگیری‌های دولت وسپاه وارگانهای مداخله جو چه تاثیراتی بر این روندها دارد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: